Sluit Logo Radar
Terug naar overzicht
Vacature PDF
Deel deze vacature

Uw functie

Situering

Het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen (RADAR) is een intersectoraal samenwerkingsverband van verschillende partners die betrokken zijn bij de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren in Oost-Vlaanderen. Elke partner van het netwerk heeft een opdracht m.b.t. het bevorderen van het mentaal welbevinden van kinderen, jongeren (en hun context) en engageert zich om dit ook in RADAR te realiseren. RADAR is een samenwerkingsverband van diverse partners dat voor elk kind/jongere (en hun context) het recht op toegankelijke en kwaliteitsvolle, geïntegreerde (partners en competenties verenigend) geestelijke gezondheidszorg op maat realiseert. Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind is voor ons hierin een leidraad (zie ook missie – en visietekst RADAR).

 

RADAR werkt met verschillende programma’s die zich in een ruimer clustermodel situeren.

De huidige vacature situeert zich binnen de cluster “samen”. Deze cluster vormt een centrale spil in RADAR waarbinnen de medewerkers programma Crosslink, participatiecoach, netwerkcoördinatie, netwerkpsychiaters en leden netwerkcomité en netwerkforum RADAR zich situeren.

Crosslink heeft als doel competenties van professionelen te delen, te versterken en uit te breiden. Deze specifieke opdracht van Crosslink werd opgedeeld in drie functies:

 

 1. Netwerkpunt RADAR
 2. Competentieknooppunt
 3. Faciliteren van intersectorale ontmoeting en uitwisseling van expertise

 

Crosslink draagt als onderdeel van de cluster “samen” dus eveneens bij tot de uitvoering van de netwerkversterkende opdrachten van RADAR. Het jaaractieplan Crosslink en het strategisch plan RADAR 2021-2025 vormen hierbij de leidraad.

 

Functieomschrijving

 

Het takenpakket binnen de huidige vacature situeert zich algemeen binnen de cluster “Samen” en specifiek binnen de opdrachten van Crosslink.


Coördinatie Crosslink (0.4 VTE)

 • Inhoudelijke aansturing, ontwikkeling en evaluatie van de opdrachten van Crosslink
 • Praktische en organisatorische aansturing van de opdrachten van Crosslink
 • Eerste aanspreekpunt voor van teamleden Crosslink. Ondersteuning voor teamleden Crosslink in kader van inhoudelijke en teamgerelateerde aspecten. In samenwerking met het volledige team Crosslink wordt ingezet op een positief werkklimaat.
 • Voorbereiden, aansturen en opvolging van diverse (Oost-)Vlaamse overlegstructuren i.f.v. de opdrachten van Crosslink en bij uitbreiding team Samen.
 • Implementatie, opvolging en samen uitdragen van het HR-, VTO-, registratie- en communicatiebeleid van RADAR in team Crosslink i.s.m. de werkgever.
 • Samenwerking en afstemming met netwerkcomité RADAR / netwerkforum RADAR; Netwerkcoördinatie / netwerkpsychiaters / participatiecoach in functie van de uitvoering van het strategisch plan RADAR algemeen en specifiek m.b.t. specifieke opdrachten van Crosslink.
 • Samenwerking en afstemming de clusters “vroege ondersteuning”, “snelle ondersteuning” en “gedeelde ondersteuning” in functie van de uitvoering van het strategisch plan RADAR algemeen en specifiek m.b.t. de opdrachten van Crosslink.

 

Teamlid cluster “samen” (algemeen) – Crosslink (specifiek) (max. 0.6 VTE)

 • Je voert de nodige taken in kader van onderstaande competentie- en netwerkversterkende opdrachten uit in het licht van het jaaractieplan Crosslink en het strategisch plan RADAR 2021-2025:
  • Faciliteren van intersectorale ontmoeting en uitwisseling van expertise
   Crosslink organiseert initiatieven om uitwisseling, samenwerking en verbinding tussen professionelen te stimuleren. Dit onder andere aan de hand van intersectorale intervisie, supervisie, studiedagen, personeelsuitwisseling, project Vreemdgaan, …
  • Netwerkpunt RADAR
   Het Netwerkpunt RADAR biedt casusgebonden ondersteuning aan professionelen in de zoektocht naar gepaste hulpverlening, bij vragen rond vroege signalen van geestelijke gezondheidsproblemen bij kinderen en jongeren (0-18j.). Het netwerkpunt richt zich voornamelijk tot professionelen uit de 0e en 1e lijn (huisartsen, CLB, huis van het kind, JAC, algemene ziekenhuizen, OCMW's, …). Het doel is om deze professionelen wegwijs te maken in het bestaande hulpverleningsaanbod.
  • Competentieknooppunt
   Het competentieknooppunt heeft als doel professionelen te ondersteunen in hun zoektocht naar expertise, vorming en training inzake geestgelijke gezondheid. Crosslink gaat binnen het bestaande aanbod op zoek naar hoe vragen en antwoorden i.f.v. competentieversterking tussen partners verbonden kunnen worden. Waar nodig kan Crosslink mee aansturen op het creëren van een nieuw aanbod.

Uw profiel

Persoonlijk competentieprofiel

 • Je beschikt over een netwerkgerichte basishouding: open, positief, verbindend en ondersteunend, integer, flexibel, dynamisch en transparant
 • Je vertoont betrokkenheid op alle niveaus, bent een bruggenbouwer en bent zeer sterk in netwerking en het initiëren en onderhouden van samenwerkingsrelaties
 • Je werkt transparant en constructief samen vanuit coöperatief en mensgericht leiderschap; ziet en versterkt mogelijkheden en talenten
 • Je bent in staat tot zelfreflectie en durft zaken in vraag te stellen en signaleert/agendeert mogelijke knelpunten of drempels
 • Je kan gericht samenvatten en besluiten vanuit een gedragen analyse en werkt oplossingsgericht met oog voor het proces
 • Je werkt analytisch, planmatig en doelmatig vanuit een duidelijke visie en respecteert deadlines
 • Je kunt vlot en helder communiceren, zowel mondeling als schriftelijk
 • Je hebt aandacht voor evaluatie en innovatie
 • Je vertoont aanpassingsvermogen en relativeringsvermogen
 • Je zorgt voor een veilig en warm werkklimaat waar zaken benoemd kunnen worden en bespreekbaar gesteld worden. Je stimuleert en ondersteunt je teams om oplossingen uit te werken en te implementeren die de werking van het team bevorderen.

 

 Technisch competentieprofiel

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma in de menswetenschappen of gelijkgesteld door ervaring.
 • Je hebt een goede kennis van het intersectorale jeugdhulpverleningslandschap
 • Je hebt min 5j ervaring in werken rond de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren
 • Je beschikt over rijbewijs B en bent bereid je in de provincie Oost-Vlaanderen te verplaatsen
 • Je hebt een goede kennis van courante software toepassing (Microsoft Excel, Office, Outlook, …)

Wij bieden

 • Een uitdagende job waarin je actief meewerkt aan de ontwikkeling van een jong, dynamisch en ambitieus netwerk
 • Kans tot opleiding, vorming en persoonlijke ontwikkeling
 • Glijdende arbeidsuren volgens het principe van stam- en glijtijden met uitzonderlijk avondwerk
 • Contract onbepaalde duur volgens paritair comité 330 voor gezondheidsinstellingen en –diensten
 • Tewerkstelling van minimaal 0.80vte bij Psyche vzw; Standplaats: Oude Abdij, Drongen.

 

Psyche vzw en RADAR gaan voluit voor gelijke kansen en beschouwen diversiteit als een meerwaarde.  Je kwaliteiten, competenties en motivatie zijn belangrijker dan je leeftijd, afkomst, geslacht, geaardheid of een eventuele beperking.   

Solliciteren?

Bijkomende info met betrekking tot deze vacature kan worden opgevraagd bij Liesl Vereecke via toon.langeraert@psyche.be 0474/03.98.72

Kandidaturen (motivatiebrief en cv) kunnen per mail verstuurd worden tegen uiterlijk 05/09/2022.

Sollicitatiegesprekken gaan door in de week van 12/9/2022.

Ontdek de verschillende RADAR-programma’s

Ben je op zoek naar welke programma's RADAR heeft en wat ze doen? Dat vind je hier.