Sluit Logo Radar

Crisis

snelle, kortdurende zorg bij een plots verergerd psychisch probleem

Wat doet het programma?

Het programma Crisis biedt op korte termijn hulp aan een kind of jongere met plotse (toename van) psychische problemen, waardoor de draaglast de draagkracht van het kind/jongere en zijn context overstijgt.

 

 

Stap 1: Wanneer een crisis ontstaat kan je telefonisch contact opnemen met het programma Crisis. Je doet dit door contact op te nemen met één van de lokale partners die je bij 'Aanmelden bij de partners' terugvindt. Er wordt dan samen met de aanmelder ingeschat of een mobiele crisisinterventie aangewezen is.

 

Stap 2: Wanneer er een mobiele crisisinterventie ingepland wordt, komen twee crisismedewerkers binnen de 72 uur langs voor een gesprek met de betrokkenen (thuis, op school, in een voorziening,…). Het is hierbij belangrijk dat gezinsleden en betrokken hulpverleners zoveel mogelijk aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek wordt stilgestaan bij de aanleiding van de crisissituatie, de krachten en de zorgen, de protectieve factoren en de hulpvraag. Er wordt samen nagedacht over wat er nodig is om de crisissituatie te kunnen stabiliseren en de veiligheid te vergroten. Hiernaast wordt er ook een inschatting gemaakt welke hulp verder nodig is.

 

Stap 3: Na afloop van dit eerste gesprek kunnen er indien nodig nog één of twee vervolggesprekken ingepland worden.

 

Als er na de crisisinterventie en de vervolggesprekken nog nood is aan een crisisbegeleiding, kan dit besproken worden. Na goedkeuring op het wekelijks regionaal casusoverleg wordt er dan aan de slag gegaan met duidelijk afgelijnde doelstellingen. Voor deze crisisbegeleiding kan je niet rechtstreeks/apart aanmelden.

 

Vanuit programma Crisiszorg wordt geen langdurige zorg, overbruggingszorg of opvolging geboden. De focus ligt op het stabiliseren van de crisissituatie en de toeleiding naar de gepaste hulpverlening.

 

Deze mobiele crisishulp is gratis.

 

Het programma Crisis maakt deel uit van de cluster snelle hulp.

 

Wie is de doelgroep?

Het programma Crisis is er voor crisissituaties bij Oost-Vlaamse kinderen en jongeren (0 tot 18 jaar) en hun context waar op korte termijn hulp nodig is voor een plots (verergerd) psychisch/psychiatrisch probleem.

 

 

Hoe kan je aanmelden?

Het programma Crisis bestaat uit verschillende Oost-Vlaamse partners uit de geestelijke gezondheidszorg en het Crisisteam CAW Oost-Vlaanderen. Iedereen kan bij hen voor een aanmelding of consult telefonisch terecht.

 • Als er nog geen traject loopt voor de cliënt, meld je aan bij een voorziening in de buurt. Op de kaart hieronder kan je alle locaties van de partners terugvinden. Wanneer je op de pointer klikt vind je hun contactgegevens.
 • Als er al een traject loopt voor de cliënt bij één van de partners van RADAR Crisis (bv. De Sleutel, de Branding, de Kaap...), zeg dit dan bij de aanmelding. Zo kan de aanmelding met de betrokken partner besproken worden. Zo wordt de hulpverlening gecentraliseerd en werken we niet naast elkaar. 

Wanneer je geen partner in de buurt kan bereiken, kan er aangemeld worden bij het crisismeldpunt van CAW Oost-Vlaanderen (24u/24, 7dagen/7). 

 

Bij onderstaande organisaties kan je een aanmelding voor RADAR Crisis doen:

 • CGG Adentro (Deinze): 09 386 36 90

 • CGG Adentro (Eeklo): 09 377 18 61

 • CGG Adentro (Gent):

  • Mariakerke: 09 269 89 39

  • Andere vestigingen: 09 235 22 41

 • CGG Zuid-Oost-Vlaanderen: 078 15 55 70

 • CGG Schelde-Dender-Waas (vestigingen Sint-Niklaas, Wetteren, Dendermonde, Lokeren): 078 35 34 35

 • Kinder- en jeugdpsychiatrie UZ Gent (Gent): 09 332 48 74

 • PC Dr. Guislain – Fioretti (Gent): 09 216 33 90
 • KARUS - De Branding - (Melle): 09 210 69 21

 • KARUS - De Kaap - (Melle): 09 210 68 49

 • Kinder- en Jeugdpsychiatrie VITAZ - Afdeling Tilia (Sint-Niklaas): 03 760 89 10

 • Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge (Sleidinge): 09 358 04 55

 • Drughulpverlening De Sleutel: 09 234 38 33  (Gent) of 09 377 25 26 (Eeklo)

 

 • Crisismeldpunt CAW Oost-Vlaanderen: 09 265 04 90 (24u/24u, 7d/7d)

 

Een getuigenis

Bekijk hieronder het filmpje van Olivia , één van de jongeren die werd aangemeld bij CRISIS.

 

Waar kan je aanmelden?

Aanmelden voor RADAR Crisis kan bij elke partner. Bij voorkeur wordt er aangemeld bij een voorziening in de buurt of waar de cliënt reeds gekend is. Op de kaart hieronder vind je alle mogelijke plaatsen waar je kan aanmelden. Wanneer je op de pointer klikt vind je hun contactgegevens.

Contact & medewerkers

Tine Notredame

coördinator Crisis

Barbara Synaeve

ondersteuner Crisis regio Zuid-Oost-Vlaanderen

Kelsey Roesbeke

ondersteuner Crisis regio Waas en Dender

Sylvie De Cock

ondersteuner Crisis regio Gent-Eeklo- Deinze

Dr. Eric Schoentjes

kinder- en jeugdpsychiater

Downloads

08 maart 2023

Folder Crisis

klik hier

18 december 2020

Overzicht Mobiele Crisisteams Oost-Vlaanderen

klik hier

19 januari 2021

Afsprakennota Crisis

klik hier

03 november 2022

Afsprakennota Crisis - bijlagen

bijlagen bij de nota
klik hier

05 maart 2024

Praktische info Inspiratiedag Crisis 5-3-24

Overige RADAR-programma's