Sluit Logo Radar

Connect 14-25

ondersteuning van jongeren tussen 14 en 25 jaar bij psychosegevoeligheid en/of middelengebruik

Opgelet: heroriëntatie van de werking:

Connect 0-4 en Connect 14-25 lopen in hun huidige vorm tot eind mei 2024. Vanaf 1 juni wordt de werking verdergezet in Connect 0 - 23.

 

Wat doet het programma?

Connect 14-25 is een programma dat zich richt op vroegdetectie en -interventie bij psychosegevoeligheid en/of middelengebruik bij jongeren tussen 14 en 25 jaar.

 

Het programma biedt:

  • Consult en advies - al dan niet telefonisch -  bij psychosegevoeligheid en/of middelengebruik
  • Informatie, coaching en vorming aan ouders, familie, vrienden, ... (= nulde lijnspartners) en hulpverleners, psychologen, huisartsen, ... (= eerstelijnspartners)  over psychosegevoeligheid en/of middelengebruik: Hoe detecteer je het? Hoe vang je signalen op? Hoe ga je ermee om?
  • Laagdrempelige begeleiding van de jongere, met aandacht en ondersteuning van de personen in de omgeving van de jongere. Dit gebeurt ambulant en outreachend, d.w.z. thuis of in de buurt, niet op een dienst of een ziekenhuis. 
  • Ondersteuning om te zoeken naar verdere zorgtrajecten indien nodig

 

Het programma Connect 14-25 maakt deel uit van de cluster vroege hulp.

 

Wie is de doelgroep?

  • Oost-Vlaamse jongeren en jongvolwassenen tussen 14 en 25 jaar met psychosegevoeligheid en/of middelengebruik
  • Personen uit de omgeving van deze jongeren die zich hierover zorgen maken
  • Professionelen die hierrond advies, ondersteuning of vorming wensen


Wil je inschatten of jongeren een verhoogde gevoeligheid voor psychose hebben of verhoogd risico op middelengebruik? De vragenlijsten hieronder kunnen helpen!

 

Voorbeelden

De ouders van Marieke (15 jaar) merken dat ze op korte tijd erg veranderd is. Ze heeft meer en meer extreme ideeën over de klimaatverandering, de wereldorde en de toekomst die soms moeilijk te volgen zijn. Het gesprek hierover aangaan is moeilijk. Marieke sluit zich op in haar kamer en is vaak wakker ‘s nachts. Op school loopt het moeilijk en krijgt ze veel conflicten met leerkrachten. Haar resultaten gaan achteruit. Ze ziet er onverzorgd uit en haar kamer is een stort. De ouders hebben het gevoel dat ze niet meer tot Marieke kunnen doordringen en het contact met hun dochter verliezen.

 

De mama van Mariana (19 jaar) en Dylan (21 jaar) is gediagnosticeerd met psychosegevoeligheid en krijgt al verschillende jaren psychiatrische begeleiding. Nu Mariana en Dylan ouder worden hebben ze veel vragen rond het functioneren van hun mama. Ze vragen zich ook af of ze nu zelf meer kans hebben om een psychose door te maken en wat ze kunnen doen om dit te voorkomen.

 

Thomas (23 jaar) rookt af en toe cannabis. Onlangs heeft hij hierdoor heel vreemde, angstaanjagende ervaringen gehad. Hij hallucineerde en had het gevoel dat hij in de gaten gehouden werd op straat. Dit hield enkele dagen aan. Thomas is bang dat hij gek aan het worden is en heeft veel vragen rond de risico’s van cannabisgebruik.

 

Younous (17 jaar) is opgenomen in de leefgroep van een begeleidingstehuis. De begeleiders maken zich zorgen omdat Younous niet adequaat reageert tijdens een gesprek. Zo kan hij zonder reden plots beginnen lachen. Hij vertelt vaak vreemde, onrealistische verhalen. Younous lijkt soms te staren naar de muur of het plafond zonder dat daar iets te zien is. De begeleiders hebben een vertrouwensband met Younous, maar willen graag coaching rond hoe ze het best met hem kunnen omgaan.

 

Een team van arbeidstrajectbegeleiders komt vaak in aanraking met mensen met een psychosegevoeligheid. Ze weten niet altijd hoe ze in gesprek kunnen gaan met deze mensen, op welke zaken ze moeten letten of welke hulp ze bijkomend kunnen inschakelen. Het team wil graag tips en handvaten krijgen om in te zetten tijdens hun begeleidingstrajecten.

 

De huisarts van Suzanna (21 jaar), merkt dat zij de laatste tijd veel bij haar langs komt met vreemde lichamelijke klachten. Zo heeft Suzanna het gevoel dat haar strottenhoofd gegroeid is. Tijdens een andere consultatie vertelt ze dat de linkerzijde van haar lichaam verlamd is. De huisarts vindt geen lichamelijke oorzaken, wat voor Suzanna heel moeilijk te aanvaarden is. De huisarts denkt dat er eerder een psychische aandoening aan de basis van deze klachten ligt.

 

Hoe kan je aanmelden?

Stap 1: Kies je regio op basis van het kaartje hieronder.

Stap 2: Meld je telefonisch of via mail aan via onderstaande contactgegevens.

Stap 3: Binnen de week krijg je antwoord.

 

Connect 14-25 is gratis.

 

Regio-indeling-Connect-14-25

 

Contact & medewerkers

Aanmeldingen regio Waas & Dender

Aanmeldingen regio Gent-Meetjesland

Aanmeldingen regio Zuid-Oost-Vlaanderen

Lise Kieckens

Coördinator Connect 14-25 & medewerker regio Gent-Meetjesland

Downloads

04 maart 2023

Folder Connect 14-25

klik hier

17 februari 2020

Vragenlijst Psychose

klik hier

17 februari 2020

Vragenlijst Verslaving

klik hier

Overige RADAR-programma's