Sluit Logo Radar

Werking in clusters

RADAR en zijn netwerkpartners organiseren 10 zorgprogramma’s ter ondersteuning van kinderen en jongeren met psychische problemen.

 

Om het hulpaanbod eenvoudig en overzichtelijk te houden voor personen, die op zoek zijn naar hulp voor een kind of jongere, evolueert RADAR van 10 zorgprogramma’s naar 3 clusters:

 

  • Cluster vroege hulp
  • Cluster snelle hulp
  • Cluster gedeelde hulp

Cluster vroege hulp

De cluster 'vroege hulp' zorgt voor begeleiding van kinderen en jongeren tussen 0 en 23 jaar met beginnende psychische klachten. Doel is om hen zo vroeg mogelijk te ondersteunen voordat de klachten verergeren. Begeleiding kan aan huis, op school of elders.

 

In deze cluster worden de volgende programma’s samengebracht:

  • Connect 0-4
  • Connect 14-25
  • Liaison

Vanaf 1 juni 2024 zal het mogelijk zijn kinderen of jongeren aan te melden voor vroege hulp via één aanmeldpunt. Tot dan kan je terecht bij de bestaande aanmeldpunten voor Connect 0-4 en Connect 14-25.

 

De teams van de liaisonwerking zijn aanwezig op de pediatriediensten van elk Oost-Vlaams ziekenhuis en ondersteunen daar rechtstreeks kinderen, hun context, verpleegkundigen en artsen. Aanmelden is hier dus niet van toepassing.

 

De conventie voor terugbetaalde eerstelijnspsychologische hulp voor kinderen en jongeren wordt eveneens ondergebracht bij de cluster 'vroege hulp'. Psychologische hulp door een geconventioneerd psycholoog of orthopedagoog is vanaf 1 februari 2024 gratis voor kinderen en jongeren onder 23 jaar. Hier meld je je rechtstreeks aan bij de therapeut van jouw keuze. De volledige lijst van geconventioneerde hulpverleners vind je terug op www.psy-ovl.be

Cluster snelle hulp

De cluster 'snelle hulp' begeleidt kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar met een plots verergerd psychisch probleem. Zij doen een snelle crisisinterventie en komen binnen de 72 uur aan huis, op school of elders.

 

Deze cluster bestaat uit het programma Crisis. Een kind of jongere aanmelden voor crisishulp kan je nog steeds via de verschillende RADAR-partners, vermeld op deze pagina.

Cluster gedeelde hulp

De mobiele teams van de cluster 'gedeelde hulp' bieden begeleiding aan huis, op school of elders voor kinderen en jongeren met complexe psychische of psychiatrische problemen. Ze bieden gedeelde hulp door samen te werken en af te stemmen met alle betrokken hulpverleners.

 

In deze cluster worden de volgende programma’s samengebracht:

Vanaf 1 februari 2024 kan je een kind of jongere aanmelden voor gedeelde hulp via één centraal aanmeldnummer: 09 358 06 99. Er kan op volgende tijdstippen worden gebeld: maandag- en dinsdagnamiddag (tussen 13u en 16u30) en op woensdag- en donderdagvoormiddag (tussen 9u en 12u30).

Regiowerking

Elke cluster richt zich op drie regio’s binnen Oost-Vlaanderen: Gent-Meetjesland, Waas & Dender en Zuid-Oost-Vlaanderen.

Hier hoef je als aanmelder geen rekening mee te houden: op basis van jouw casus kom je automatisch bij het juiste regioteam terecht.

Structuur van het netwerk

De coördinatie van het volledige netwerk (de drie clusters samen), valt toe aan de netwerkcoördinatie van RADAR. Eén netwerkcoördinator, twee stafmedewerkers en een officemanager coördineren de gehele werking van het netwerk.

 

Daarenboven ondersteunt het team van RADAR Crosslink alle professionals binnen en buiten RADAR op het vlak van expertiseversterking, oriëntatie in het hulpaanbod en ontmoeting en verbinding.

 

Onze participatiecoach zorgt ervoor dat kinderen en jongeren zich kunnen laten horen en mee kunnen denken over de hulpverlening binnen RADAR en daarbuiten.

 

De strategie en visie van het gehele netwerk wordt uitgezet door het netwerkcomité: een divers samengestelde groep (partners uit de sector van de geestelijke gezondheid, alsook uit de bredere zorgsector en samenleving) ondersteunt, in samenspraak met alle partners, het netwerk op de lange termijn. Zij nemen alle fundamentele strategische en financiële beslissingen.


Tot slot komen alle partner-werkgevers, die zich binnen het netwerk RADAR hebben verenigd, samen in het partner-werkgeversoverleg. Zij volgen het medewerkersbeleid op en sturen bij waar nodig.

Organogram

Het onderstaande organogram biedt je een helder overzicht van onze werking.

Download ook onze folder

Cluster vroege hulp

Cluster snelle hulp

Cluster gedeelde hulp