Sluit Logo Radar

Connect 0-4

kortdurende ondersteuning bij gezinnen met jonge kinderen van 0-4 jaar

Opgelet: heroriëntatie van de werking:

Connect 0-4 en Connect 14-25 lopen in hun huidige vorm tot eind mei 2024. Vanaf 1 juni wordt de werking verdergezet in Connect 0 - 23.

 

Wat doet het programma?

Het programma Connect 0-4 bevordert de preventie, vroegdetectie en vroeginterventie van psychische problemen bij gezinnen met jonge kinderen. Het programma focust op infants van -9 maanden tot 4 jaar in hun (gezins-)context.

 

Connect 0-4 biedt kortdurende ondersteuning aan professionelen (hulp- en zorgverleners, school, kinderopvang, huisarts, OCMW-assistent, …) die in contact komen met gezinnen waar bezorgdheden zijn. Connect 0-4 wil professionelen handvatten bieden wanneer zij intuïtief aanvoelen dat er iets gaande is dat van invloed kan zijn op de psychische gezondheid van het jonge kind, zonder dat ze er meteen de vinger op kunnen leggen. De bezorgdheden kunnen gaan over kindfactoren (bv. ontwikkeling), maar ook over onderlinge relaties (bv. hechting, opvoeding) of het contact met de ouders.

 

Wanneer een professioneel geconfronteerd wordt met zo’n bezorgheid kan Connect 0-4 ondersteuning bieden. Dit kan via telefonisch consult en/of mobiele interventies in de context, bijvoorbeeld aan huis, op school, in het kinderdagverblijf, op de dienst van de aanmelder... De mobiele interventies vinden plaats samen met de aanmelder. Er kunnen tot drie interventies georganiseerd worden. 

 

Het Connect 0-4 team neemt zelf geen zorgtraject op, maar richt zich op het ondersteunen van de aanmelder door gerichte vraagverheldering, versterking van de context, oriëntatie, consult, advies en kortdurende interventie of de organisatie ervan. Concreet kan het Connect 0-4 team een externe partner zijn die mee inschat wat er gaande is en welke noden zich aandienen. Er kan samen nagedacht worden hoe de aanmelder met het gezin en/of de context verder op weg kan. Daarnaast kan er ook bekeken worden welke mogelijkheden er zijn voor gepaste doorverwijzingen en/of het inschakelen van partners.

 

Bekijk het filmpje met uitleg over Connect 0-4. 

 

Het programma Connect 0-4 maakt deel uit van de cluster vroege hulp.

 

Wie is de doelgroep?

Alle professionelen die in contact komen met Oost-Vlaamse gezinnen met kinderen van -9 maanden tot 4 jaar kunnen aanmelden wanneer er zorgen of vragen opduiken.  Dat zijn hulp- en zorgverleners, school, kinderopvang, huisarts, OCMW-assistent, vroedvrouw ...

 

 

Hoe kan je aanmelden?

Stap 1: Aanmelding via het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina

Stap 2: Telefonisch contact binnen de twee weken door de verantwoordelijke voor die regio

Stap 3: Maximaal drie mobiele interventies om de aanmelder te ondersteunen

 

Connect 0-4 is gratis.

 

Voorbeelden

Een thuisbegeleider van een CKG wil graag iemand met een neutrale blik laten meekijken in een gezin. Simon (6 jaar) en Sarah (2 jaar) verbleven gedurende 1 jaar residentieel in een CKG. Momenteel zijn ze terug thuis. De ouders doen ongelooflijk hard hun best, maar het loopt moeilijk. De thuisbegeleider stelt zich vragen bij de mentale beschikbaarheid van de ouders naar de kinderen toe.

 

Een huisarts zit met een 'niet-pluis-gevoel' na een consultatie. Zijn patiënt geeft aan dat hij niet in staat is om te spelen met zijn zoon Leon, dat hij hem moeilijk kan “lezen” en dat het hem niet lukt om structuur aan te brengen. Papa heeft weinig vertrouwen in hulpverleners. De huisarts wil graag advies.  

 

Een kinderverzorgster in een kinderdagverblijf maakt zich zorgen omtrent de algemene ontwikkeling van Ibrahim, 2 jaar. Hij speelt weinig en lijkt niet alles te begrijpen. Als mama Ibrahim komt halen, wil hij niet mee met haar en huilt hij onophoudelijk. Mama lijkt ook vaak verdrietig. Het is moeilijk om contact met haar te maken. Sinds kort is mama opnieuw zwanger.

 

Een verpleegkundige van Kind en Gezin ontvangt een mama en haar dochtertje in het consultatiebureau. Mama ziet er slaperig uit en reageert traag wanneer de verpleegkundige vragen stelt. Er is al langer een vermoeden van alcoholmisbruik maar de verpleegkundige weet niet goed hoe dit met mama te bespreken.

 

Een onthaalouder maakt zich zorgen om het gedrag van Finn, 2,5 jaar. Hij gedraagt zich agressief naar andere kinderen in de crèche, hanteert ongepast taalgebruik en is heel impulsief. Hij kan lief en behulpzaam zijn, maar zonder duidelijke aanleiding slaat dit plots om. De ouders delen de bezorgdheid van de onthaalouder. Ze hebben nog een dochter van 1,5 jaar die dit gedrag begint te kopiëren.

 

Een CLB-medewerker merkt dat Anaïs, 3 jaar, problemen heeft bij de start van het schooljaar.  Zij ontwikkelt zich trager, praat moeilijker, heeft een eerder apathische houding en weigert te eten. Zowel op school als in het pleeggezin loopt het moeilijk. Niets lijkt te werken. School, pleegouders en pleegzorg maken zich zorgen om het welbevinden van Anaïs.

 

Een begeleider in een opvangcentrum merkt dat een baby de laatste tijd veel en lang weent. Hij zoekt samen met mama naar oplossingen, maar niets lijkt te werken. Mama gaat er helemaal aan onderdoor. De begeleider wil weten of er meer aan de hand is en wat hij kan doen om mama te ondersteunen.

 

Een vroedvrouw aan huis stelt vast dat Laila, zes maanden, lage curves heeft. Medisch lijkt er niets aan de hand. De vroedvrouw maakt zich toch zorgen. Niet enkel over de lage curves maar ook over het contact tussen mama en Laila. De vroedvrouw zou graag een expert meenemen op huisbezoek om de zorgen concreter te krijgen.

Aanmeldingsformulier

Met dit formulier kan je aanmelden bij Connect 0-4. Het is belangrijk een correct e-mailadres in te vullen omdat je op dat adres een bevestiging krijgt. De informatie die in dit aanmeldingsformulier verwerkt wordt, wordt uitsluitend gebruikt om een gepast antwoord op de vraag te bieden. Deze informatie wordt niet met externen gedeeld.

Aanmelder

Cliëntgegevens

Contact & medewerkers

Fabienne Vandensteen

Coördinator Connect

Downloads

23 mei 2019

Folder Connect 0-4

klik hier

Overige RADAR-programma's