Sluit Logo Radar

Casemanagement

coördinatie van zorg en overleg voor kinderen en jongeren van wie het zorgtraject is vastgelopen of dreigt vast te lopen

Wat doet het programma?

Het programma 'Casemanagement' voorziet coördinatie van zorg en overleg voor kinderen en jongeren met een (vermoeden van) psychische/psychiatrische problematiek, van wie het zorgtraject is vastgelopen of dreigt vast te lopen. Casemamanagement doet dat door overlegcoördinatie en zorgcoördinatie.

 

 • Overlegcoördinatie: Ten eerste organiseren we (multisectorale) overlegmomenten organiseren met het kind/de jongere en diens netwerk: ouders, opvoedingsverantwoordelijken, belangrijke anderen, therapeut, school, hulpverlening, clb, …. We zoeken samen naar een geïntegreerde aanpak vanuit een gedeelde zorg. Dat doen we door concrete afspraken te maken over door wie, en hoe het kind of de jongere goed ondersteund kan worden.
 • Zorgcoördinatie: Ten tweede volgt de casemanager tussentijds het traject van het kind/de jongere op, met oog voor alle levensgebieden. 


De nadruk ligt op:

 • maximaal betrekken van het kind/de jongere, diens gezin en netwerk
 • informatie uitwisselen, expertise delen, krachten bundelen
 • samen nadenken over het traject van het kind/de jongere (thuis, school, vrije tijd, hulpverlening, …)
 • de hulpverlening en zorg rond het kind/de jongere afstemmen op elkaar
 • aanwezige krachtbronnen activeren en versterken

 

Het programma Casemanagement maakt deel uit van de cluster gedeelde hulp.

 

Wie is de doelgroep?

 • kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar - opvolging is mogelijk tot 23 jaar
 • met een (vermoeden van) psychische/psychiatrische problematiek
 • van wie het zorgtraject - dat wordt uitgebouwd in Oost-Vlaanderen- is vastgelopen of dreigt vast te lopen
 • àls er een nood is tot intersectoraal overleg en afstemming met alle betrokken (en mogelijke) partners in de zorg rondom het kind/de jongere
 • én als er een nood is tot zorgcoördinatie van deze moeilijke vastgelopen trajecten (vanuit een ‘meervoudige partijdigheid’)

 

Hoe kan je aanmelden?

Voor de cluster Gedeelde Hulp (Care, Casemanagement, Ondersteuningsteam teamondersteuning, Proeftuin jonge kind, Proeftuin transitie) kan je vanaf 1 februari 2024 (terug) aanmelden. De aanmeldingen voor elk van de zorgprogramma’s gebeuren via een aanmeldformulier te verkrijgen na een telefonische contact.

 

We zijn te bereiken via 1 centraal aanmeldnummer: 09/358.06.99. Er kan op volgende tijdstippen worden gebeld:

 

 • maandag- en dinsdagnamiddag (tussen 13u en 16u30)

 • woensdag- en donderdagvoormiddag (tussen 9u en 12u30).

Iedereen mag een aanmelding tot gedeelde hulp stellen. Belangrijk is wel dat bij elke aanmelding het kind/de jongere en de ouders mee op de hoogte zijn van deze aanmelding. Tijdens de aanmelding zal een collega jou telefonisch beluisteren in je vraag naar gedeelde hulp en of een meer specifiek zorgprogramma. Nadien zal je gevraagd worden het aanmeldformulier (verder) in te vullen. De aanmelding wordt vervolgens tijdens het wekelijks aanmeldteam besproken. Dit wekelijks aanmeldteam bestaat uit medewerkers van cluster gedeeld, netwerkpsychiater(s) en een medewerker van ACT (agentschap opgroeien). Na deze bespreking volgt een terugkoppeling zodat het voor jou als hulpvrager helder is wat het antwoord op je vraag is.

 

We verwachten dat het aantal vragen op dit centraal aanmeldnummer groot zal zijn nu de aanmeldpauze gestopt wordt. Indien je niet onmiddellijk iemand kan bereiken, vragen we jou om zeker opnieuw ons te contacteren. Mochten er herhalend moeilijkheden optreden, vragen we je de knop 'FEEDBACK' bovenaan op de website te gebruiken om dit te laten horen. We willen er immers graag voor zorgen dat we jullie zo goed mogelijk verder kunnen helpen.

Contact & medewerkers

Evelien Dobbelaere

coördinator cluster gedeelde ondersteuning

Annelies Coetsier

coördinator cluster gedeelde ondersteuning regio Gent-Meetjesland & themaverantwoordelijke proeftuin jonge kind

Evie Brusselmans

regioteam Zuid-Oost-Vlaanderen

Lena De Pourcq

Dr. Eric Schoentjes

kinder- en jeugdpsychiater

Downloads

07 maart 2023

Folder Casemanagement

klik hier

Overige RADAR-programma's