Sluit Logo Radar

Zorgtraject eetstoornissen

multidisciplinaire ondersteuning van kinderen en jongeren met eetstoornissen én voor betrokken hulpverleners

Zorgtraject eetstoornissen

De federale overheid investeert sinds februari 2024 bijkomende middelen in zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met eetproblemen of -stoornissen. Zie: Zorgtraject voor jongeren met een eetstoornis | FOD Volksgezondheid (belgium.be)

 

Momenteel is dit zorgtraject in Oost-Vlaanderen nog niet operationeel. We zijn achter de schermen wel volop bezig dit zo snel mogelijk uit te rollen. 

 

Wat houdt het zorgtraject in? 

 • Terugbetaling tot 20 sessies per jaar voor psychologische behandeling
 • Terugbetaling voor 15 sessies voedingsadvies per jaar van een gespecialiseerde diëtist
 • Een gespecialiseerd eetstoornisteam per provincie dat andere hulpverleners ondersteunt door consult en vorming. Deze gespecialiseerde teams worden Multidisciplinaire Ambulante Support Teams (MAST) genoemd.

 

Ondersteuning voor kinderen en jongeren t.e.m. 23 jaar

 

Ondersteuning door gespecialiseerde psychologen/orthopedagogen

Kinderen en jongeren t.e.m. 23 jaar hebben recht op gratis psychologische ondersteuning bij eetproblemen. 

 • Surf naar www.psy-ovl.be.
 • Vink eetproblemen aan. 
 • Zoek een geconventioneerd psycholoog/orthopedagoog in jouw buurt en meld je aan. 

 

Ben je als psycholoog of orthopedagoog gespecialiseerd in eetstoornissen en wil je je conventioneren?  Hier kan je je kandidatuur indienen. 

Ben je reeds geconventioneerd als psycholoog of orthopedagoog en wil je je kandidatuur voor het zorgtraject eetstoornissen indienen? Geef dan hier je interesse door.

 

Ondersteuning door gespecialiseerde diëtisten

Kinderen en jongeren t.e.m. 23 jaar hebben recht op gratis voedingsadvies ondersteuning bij eetproblemen. 

Hierbij zijn er drie voorwaarden:

 • Een arts heeft een diagnose gesteld van anorexia nervosa, boulimia nervosa of binge eating disorder.
 • Je hebt recht op 15 sessies per 12 maanden. 
 • De diëtist is geconventioneerd. 

 

Ben je als diëtist gespecialiseerd in eetstoornissen en wil je je conventioneren? Hier kan je je kandidatuur indienen. 

 

Ondersteuning voor hulpverleners

De vacatures voor het Oost-Vlaamse MASTeam staan momenteel open. 

 

Zodra het MASTeam operationeel is, kunnen hulpverleners bij dit gespecialiseerde team terecht voor consult en advies over lopende, ambulante casussen. 

 

Meer info? 

Neem gerust contact op met netwerkcoördinatie van RADAR

 • Joke Vrijders,  joke.vrijders@psyche.be
 • Thomas De Veirman, thomas.deveirman@psyche.be
 • Projectmedewerker, eetstoornissen@radar.be

Overige RADAR-programma's