Sluit Logo Radar

Ondersteuning Jeugdhulp

ondersteuning van teams in residentiële voorzieningen

Wat doet het programma?


Het Ondersteuningsteam werkt samen met residentiële jeugdhulp om de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren die er verblijven te verbeteren.

 

De werking bestaat uit twee delen.

 

Het programma ondersteuning jeugdhulp maakt deel uit van de cluster gedeelde hulp.

 

Voor private, residentiële jeugdhulpvoorzieningen in Oost-Vlaanderen

Dat zijn: 

 • VAPH-instellingen
 • Voorzieningen Bijzondere Jeugdbijstand (BJB)
 • Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG)

 

Het Ondersteuningsteam biedt teamondersteuning op casusgebonden niveau.

 • Stap 1: Aanmelding: De voorziening meldt aan via het centrale aanmeldnummer voor de cluster Gedeelde Hulp (zie onderaan: 'Hoe kan je aanmelden?'). Het gaat om een vraag waarbij een team nood heeft aan begeleiding wegens psychische kwetsbaarheid van een bepaald kind of jongere.
 • Stap 2: Opstartgesprek: Het Ondersteuningsteam neemt contact met aanmelder en plant een opstartgesprek.
 • Stap 3: Teamondersteuning: De teamondersteuning gaat van start. Die kan bestaan uit beeldvorming/exploratie van de casus, intervisie, vorming, psycho-educatie, … Bij prominente aanwezigheid van een verslavingsproblematiek en/of verstandelijke beperking werken we samen met Fioretti, De Steiger en RKJ De Sleutel

 

Voor gemeenschapsinstelling De Zande

Er is een outreachend aanbod van individuele begeleiding (inclusief nazorg) voor jongeren die verblijven in gemeenschapsinstelling De Zande. Daarnaast is er ook teamondersteuning mogelijk en ondersteuning bij crisisinterventies.  Kinderen en jongeren met een psychische problematiek kunnen een beroep doen op wekelijkse consultaties bij de kinder- en jeugdpsychiater. Op vraag kunnen er diagnostische trajecten opgestart worden.

 

Wie is de doelgroep?

 

Het Ondersteuningsteam richt zich op Oost-Vlaamse residentiële voorzieningen Jeugdhulp waar kinderen en jongeren verblijven van 0 tot 18 jaar (en bij uitbreiding tot 25 jaar). Het gaat om kinderen en jongeren met een (vermoeden van) een psychische of psychiatrische problematiek, die minstens één nacht in de residentiële voorziening verblijven.

 

 

Voorbeelden

 • “Youssef (6j) kwam in juni via een hoogdringende maatregel in onze leefgroep terecht. Hij doolde rond op straat. Er is sprake van een trauma. Hij kan gewelddadig zijn naar zichzelf en anderen. Deze situatie is erg uitputtend voor ons team.”

 

 • “Malika (7j) verblijft sinds een jaar in ons CKG. Het is een pientere dame. We maken ons echter zorgen om haar sociaal-emotionele ontwikkeling. Relatievorming is moeilijk, er zijn veel ruzies in de groep en we merken een impact op haar zelfbeeld. We vragen ons af of ons aanbod hier voldoende is.”

 

 • “Ben (17j) kan zich heel manipulatief opstellen. Er is sprake van een continu aantrekken en afstoten, wat erg belastend is voor ons team. Een begeleidingsrelatie aangaan is zeer moeilijk en we lijken niet door de vaste patronen heen te geraken.”

 

 • Sam (15j) is een jongen met een verstandelijke beperking die de laatste tijd heel vaak wegloopt uit ons MFC. We weten niet waar hij dan verblijft. Hij lijkt weinig schuldbesef te hebben en komt hierdoor vaak in de problemen. Er sprake van veel agressie bij het aangeven van grenzen. Sinds september is er het ene incident na het andere. We hebben het gevoel dat het meer en meer escaleert en zijn bezorgd over zijn toekomst. Hoe kunnen als team dit gedrag beter begrijpen en meer veiligheid bieden voor Sam?”

 

Hoe kan je aanmelden?

Wie: residentiële voorzieningen jeugdhulp Oost-Vlaanderen (BJB, VAPH en K&G)

 

Hoe:

 

Voor de cluster Gedeelde Hulp (Care, Casemanagement, Ondersteuningsteam teamondersteuning, Proeftuin jonge kind, Proeftuin transitie) kan je vanaf 1 februari 2024 (terug) aanmelden. De aanmeldingen voor elk van de zorgprogramma’s gebeuren via een aanmeldformulier te verkrijgen na een telefonische contact.

 

We zijn te bereiken via 1 centraal aanmeldnummer: 09/358.06.99. Er kan op volgende tijdstippen worden gebeld:

 

 • maandag- en dinsdagnamiddag (tussen 13u en 16u30)

 • woensdag- en donderdagvoormiddag (tussen 9u en 12u30).

Iedereen mag een aanmelding tot gedeelde hulp stellen. Belangrijk is wel dat bij elke aanmelding het kind/de jongere en de ouders mee op de hoogte zijn van deze aanmelding. Tijdens de aanmelding zal een collega jou telefonisch beluisteren in je vraag naar gedeelde hulp en of een meer specifiek zorgprogramma. Nadien zal je gevraagd worden het aanmeldformulier (verder) in te vullen. De aanmelding wordt vervolgens tijdens het wekelijks aanmeldteam besproken. Dit wekelijks aanmeldteam bestaat uit medewerkers van cluster gedeeld, netwerkpsychiater(s) en een medewerker van ACT (agentschap opgroeien). Na deze bespreking volgt een terugkoppeling zodat het voor jou als hulpvrager helder is wat het antwoord op je vraag is.

 

We verwachten dat het aantal vragen op dit centraal aanmeldnummer groot zal zijn nu de aanmeldpauze gestopt wordt. Indien je niet onmiddellijk iemand kan bereiken, vragen we jou om zeker opnieuw ons te contacteren. Mochten er herhalend moeilijkheden optreden, vragen we je de knop 'FEEDBACK' bovenaan op de website te gebruiken om dit te laten horen. We willen er immers graag voor zorgen dat we jullie zo goed mogelijk verder kunnen helpen.

 

De werking is gratis voor de voorzieningen. 

Contact & medewerkers

Aanmeldingen Ondersteuning Jeugdhulp

maandag- en dinsdagnamiddag (tussen 13u en 16u30)

woensdag- en donderdagvoormiddag (tussen 9u en 12u30)

Evelien Dobbelaere

coördinator cluster gedeelde ondersteuning

Geertrui Debosscher

medewerker voor private voorzieningen en voor De Zande

Dr. Maarten De Meulenaere

kinder- en jeugdpsychiater

Birgit Verhoeven

medewerker voor De Zande

Delphine Mortier

medewerker voor private voorzieningen en voor De Zande

Griet Verbiest

medewerker voor private voorzieningen

Hilde Van de Velde

medewerker voor private voorzieningen

Lotte Crivits

medewerker voor De Zande

Melanie Andries

medewerker voor De Zande

Nele Pieters

medewerker voor private voorzieningen

Sanderijn Pisman

medewerker voor De Zande

Hans DeBudt

medewerker voor De Zande

Tim Weynen

medewerker voor De Zande

Downloads

04 maart 2023

Folder Ondersteuningsteam

klik hier

Overige RADAR-programma's