Sluit Logo Radar

Ondersteuning Jeugdhulp

Ondersteuning residentiële jeugdhulp & GI De Zande

Wat doet het programma?

 

Het Ondersteuningsteam biedt een outreachend aanbod aan teams, kinderen, jongeren (en hun netwerk) die in de residentiële jeugdhulp verblijven. Deze ondersteuning wil hun veerkracht en netwerk versterken, met aandacht voor ieders kwetsbaarheden, krachten en groeikansen.

 

Teams vanuit residentiële jeugdhulpvoorzieningen (BJB, VAPH en K&G) kunnen beroep doen op het Ondersteuningsteam voor consult en advies:

  • Casusoverleg: de vragen van het team m.b.t. psychische en psychiatrische problemen van het kind/de jongere worden samen geëxploreerd. Wat zijn de noden en behoeften? Welke partners zijn hiervoor nodig? Er wordt samen aan de slag gegaan om tot een gedragen trajectadvies/beeldvorming te komen.
  • Teamondersteuning op casusgebonden en casusoverstijgend niveau. Dit kan betrekking hebben op bv. moeilijkheden binnen de leefgroepwerking en/of begeleidingsrelaties, verontrusting in de leefgroep ten gevolge van de psychische en/of psychiatrische kwetsbaarheden, psycho-educatie,… Bij prominente aanwezigheid van een verslavingsproblematiek en/of verstandelijke beperking kunnen we beroep doen op een partnerschap met Fioretti (PC. Dr. Guislain) en De Sleutel.
  • Indien aangewezen kan, vanuit het traject “consult en advies”, individuele begeleiding aangeboden worden. Samen bekijken we wat er nodig is en op welke manier de ondersteuning helpend kan zijn voor de jongere (gesprekken, creatieve werkvormen zoals beweging, beeld, lichaamswerk,…).
  • Kinderen en jongeren die worden opgevolgd door het Ondersteuningsteam kunnen, indien aangewezen, vanuit het traject “consult en advies”, terecht bij onze kinder- en jeugdpsychiater voor individuele consulten.

 

Wie is de doelgroep?

 

Het Ondersteuningsteam richt zich tot Oost-Vlaamse kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar (en bij uitbreiding tot 25 jaar) met een (vermoeden van) een psychische of psychiatrische problematiek, die minstens één nacht in een
residentiële voorziening Jeugdhulp (BJB, VAPH, K&G) verblijven.

 

 

Samenwerking met G.I. De Zande

 

Er is een nauwe samenwerking tussen de verschillende campussen (jongens en meisjes)van de Gemeenschapsinstelling De Zande en het Ondersteuningsteam. Het team voorziet een aanbod van outreachende teamondersteuning, individuele begeleiding en nazorg voor jongeren die verblijven in De Zande. De Gemeenschapsinstelling kan beroep doen op een structureel en wekelijks aanbod van consult en advies door de kinder- en jeugdpsychiater samen met een psycholoog/ orthopedagoog. Op deze momenten wordt ieders kijk op de casus belicht en beluistert men hulpvragen, noden en behoeften samen met belangrijke actoren (jongere, ouders, leefgroepbegeleiders, trajectcoördinatoren, onderwijs,…). Verder worden binnen dit aanbod ook diagnostiek, psychiatrisch consult (medicatie-opvolging) en crisisinterventie/begeleiding aangeboden.


Contactpersoon Ondersteuningsteam:

  • Aanmeldingen: Campus Beernem: 0473/68 46 09
  • Aanmeldingen: Campus Ruiselede & Wingene: 0471/66 19 35

 

Casuïstiek

 

  • Malika (7j) verblijft sinds een jaar in ons CKG. Het is een pientere dame. We maken ons echter zorgen om haar sociaal emotionele ontwikkeling. Relatievorming is moeilijk, er zijn veel ruzies in de groep en we merken een impact op haar zelfbeeld. We vragen ons af of ons aanbod hier voldoende is. Heeft Malika meer ondersteuning nodig?
  • Ben (17j) kan zich heel manipulatief opstellen. Er is sprake van een continu aantrekken en afstoten, wat erg belastend is voor ons team. Een begeleidingsrelatie aangaan is zeer moeilijk en we lijken niet door de vaste patronen heen te geraken.
  • Youssef (6j) kwam in juni via een hoogdringende maatregel bij ons terecht. Hij doolde rond op straat. Er is sprake van een trauma. Hij maakt dagelijks gebruik van onze rustruimte. Hij kan gewelddadig zijn naar zichzelf en anderen. Deze situatie is erg uitputtend voor ons team.
  • Sam (15j) is een jongen met een verstandelijke beperking die de laatste tijd heel vaak weg loopt uit ons MFC. We weten niet waar hij dan verblijft. Hij lijkt weinig schuldbesef te hebben en komt hierdoor vaak in de problemen. Er sprake van veel agressie bij het aangeven van grenzen. Sinds september is er het ene incident na het andere. We hebben het gevoel dat het meer en meer escaleert en zijn bezorgd over zijn toekomst.

 

Hoe kan je aanmelden?

 

Residentiële voorzieningen jeugdhulp Oost-Vlaanderen (BJB, VAPH en K&G) kunnen aanmelden via de Afdeling Continuïteit en Toegang (ACT) - Team Indicatiestelling van “Opgroeien”: Afdeling Continuïteit en Toegang – Team Indicatiestelling


09 276 18 00
Elke voormiddag van 9u tot 12u

Downloads

08 juni 2020

Folder Ondersteuningsteam

Folder ondersteuningsteam

10 maart 2021

Template Ondersteuningsteam

Template Ondersteuningsteam

Overige RADAR-programma's