Sluit Logo Radar

Care

zorg bij complexe psychische problemen in combinatie met andere kwetsbaarheden

Wat doet het programma?

Care is een programma dat mobiele en aanklampende hulpverlening vanuit de geestelijke gezondheidszorg biedt. Het richt zich tot alle moeilijk bereikbare kinderen, jongeren en hun context met (een ontwikkeling naar/ verhoogd risico op) psychische/psychiatrische problemen of stoornissen en mogelijke bijkomende kwetsbaarheden.

 

Care wordt aanvullend ingezet op het bestaande aanbod om breuken in het zorgtraject te vermijden en/of te herstellen. Dat kan op drie manieren: 

 1. Voorzieningen en hulpverleners ondersteunen die al betrokken zijn 

 2. In bijkomende en effectieve samenwerking investeren met (maatschappelijke) diensten en centra

 3. Individuele trajecten voorzien voor kinderen en hun context voorzien

Care wil zo het kind of de jongere, diens context en de zorgaanbieder in hun zelfstandigheid vergroten, in hun kracht herstellen en de samenwerkingsrelatie met minder aanklampende hulpverlening (opnieuw) kansen geven. Het team tracht de zorgregie (opnieuw) in handen te leggen van het kind of jongere en diens natuurlijk netwerk, dit in samenwerking met verschillende partners en na overleg met alle betrokkenen.

 

Een begeleiding van Care start met een rondetafelgesprek. Hierop wordt iedereen uitgenodigd die belangrijk is. Dit zijn meestal ouders, familieleden, vrienden en ook hulpverleners. Tijdens dit gesprek spreken we af hoe we met elkaar zullen samenwerken. Het is erg belangrijk dat het kind of de jongere in dit gesprek gehoord wordt.

 

 

Wie is de doelgroep?

 • Care gaat aan de slag met kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar en kan casusgebonden doorgaan tot 23 jaar.
 • Het gaat om kinderen en jongeren die verblijven in Oost-Vlaanderen.
 • Er is sprake van een (verhoogd risico op de ontwikkeling van een) psychische/psychiatrische problematiek, specifieke kwetsbaarheden en waarbij bestaande hulpverlening ontoereikend is.
 • Vaak zijn er al meerdere hulpverleners in beeld (geweest) en bleek dit onvoldoende om terug een evenwicht te vinden.
 •  Er zijn problemen zijn op verschillende levensdomeinen.

 

Hoe kan je aanmelden?

Wie: kinderen en jongeren tot ze 18 jaar zijn

 

Hoe: 

 • Stap 1: Iedereen kan elke werkdag tussen 9 en 12.30 uur telefonisch aanmelden via het centrale nummer 09 358 06 99. Laat zeker een voicemail met naam en telefoonnummer achter zodat we kunnen terugbellen. Je kan ook steeds naar dit telefoonnummer bellen voor andere mogelijke vragen.
 • Stap 2: Deze aanmelding wordt vervolgens besproken op het tweewekelijks multidisciplinair aanmeldteam.
 • Stap 3: De beslissing en het advies van dit aanmeldteam wordt teruggekoppeld aan de aanmelder.

 

Onze werking heeft een wachttijd.  Tijdens deze wachttijd is contact steeds mogelijk bij verdere vragen, aanvullingen of bedenkingen. 
 

Contact & medewerkers

Aanmeldingen Care

elke werkdag tussen 9 en 12.30 uur

Evelien Dobbelaere

Coördinator Care en Casemanagement

Dr. Nathalie Raes

netwerkpsychiater

Barbara Veeckman

Dries Demeulemeester

Isabelle Brondeel

Michiel Janssens

Thomas Debaenst

Lena De Pourcq

Ilona Van Royen

Dr. Stéphanie Vercauteren

netwerkpsychiater

Annelies Coetsier

Downloads

13 mei 2019

Folder Care

klik hier

Overige RADAR-programma's