Sluit Logo Radar

Crosslink

Kennis versterken en delen bij professionelen

Wat doet het programma?

Crosslink heeft als doel de kennis van professionelen te delen, te versterken en uit te breiden. Het gaat hier over de brede kennis rond "geestelijke gezondheid bij kinderen, jongeren en hun context". Crosslink wil dit doel bereiken door in te spelen op de noden die aanwezig zijn in het werkveld. Het opvangen van deze noden en het uitwerken van geschikte acties die hier op inspelen, gebeurt in samenwerking met de partners uit het netwerk. 

 

Hoe?

De opdracht van Crosslink staat omschreven in drie functies:

 

Netwerkpunt RADAR

Het Netwerkpunt RADAR biedt casusgebonden ondersteuning aan professionelen in de zoektocht naar gepaste hulpverlening. Bij vragen rond vroege signalen van geestelijke gezondheidsproblemen bij kinderen en jongeren (0-18j.). Het netwerkpunt richt zich  dus voornamelijk tot professionelen uit de 0e en 1e lijn (huisartsen, CLB, huis van het kind, JAC, algemene ziekenhuizen, OCMW's, …). Het doel is om deze professionelen wegwijs te maken in het bestaande hulpverleningsaanbod. Meer info vind je terug op de pagina van het Netwerkpunt.

 

Competentieknooppunt

Het competentieknooppunt heeft als doel professionelen te ondersteunen in hun zoektocht naar expertise, vorming en training inzake geestgelijke gezondheid. Crosslink gaat binnen het bestaande aanbod op zoek naar hoe vragen en antwoorden tussen partners verbonden kunnen worden. Waar nodig kan Crosslink mee aansturen op het creëren van nieuw aanbod of hier zelf iets in opnemen.

 

Faciliteren van intersectorale ontmoeting en uitwisseling

Crosslink organiseert (in samenwerking met verschillende partners) initiatieven om uitwisseling, samenwerking en verbinding tussen professionelen te stimuleren. Dit onder andere aan de hand van intersectorale intervisie, supervisie, studiedagen, personeelsuitwisseling, …

 

Wie?

Crosslink bestaat uit een team van zes enthousiaste medewerkers met een totaal van 3,25 VTE. 

Contact

Ben je als professioneel  op zoek naar kennis en expertise rond een bepaald thema of voel jij een bepaalde nood waarop we vanuit Crosslink zouden kunnen op inspelen. Neem contact op met ons!

Netwerkpunt RADAR

Josephine

Cultuursensitieve zorg, Vreemdgaan, verstandelijke beperking, Netwerkpunt RADAR

Marianne

KO(A)PP, cultuursensitieve zorg, jongeren met een justitieel statuut, Netwerkpunt RADAR

Lien

Ontwikkelingsstoornissen, infants en verstandelijke beperking, Netwerkpunt RADAR

Liesl Vereecke

Teamcoördinator Crosslink

Chantal De Vis

Medewerker Crosslink / Connect

Downloads

23 mei 2019

Folder Crosslink

12 juni 2019

Template Crosslink

Dit bestand is de template van het programma Crosslink (Intersectorale Consult & Liaison)

10 september 2020

Folder Netwerkpunt

Overige RADAR-programma's