Sluit Logo Radar

Liaison

versterking van geestelijke gezondheidszorg op (pediatrie)diensten in algemene ziekenhuizen

Wat doet het programma?

Het Liaisonteam van RADAR zet in op de geestelijke gezondheidszorgnoden van kinderen en jongeren die opgenomen zijn of behandeld worden op de (pediatrie)diensten van de algemene ziekenhuizen in Oost-Vlaanderen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij eetstoornissen of psychosomatische klachten. Doel is de verbinding - de liaison- versterken tussen lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg in algemene ziekenhuizen. Bij liaisonwerking ligt de focus op preventie, vroegdetectie en – interventie met als doel tijdig de noden te detecteren en de gepaste hulp in te zetten. 

 

Een liaisonteam is multidisciplinair. 

 • arts/psychiater 
 • psycholoog/ orthopedagoog
 • psychiatrisch verpleegkundige 

 

Het team is enkele (halve) dagen per week aanwezig of beschikbaar voor medewerkers van het ziekenhuis en ondersteunt op drie manieren: 

 1. Competentieversterking:  vorming, wisselleren, intervisie of supervisie voorzien op basis van de noden die het ziekenhuis ervaart.

 2. Teamondersteuning: door aanwezigheid van een medewerker van het Liaisonteam op het teamoverleg of via consultatie.

 3. Direct patiëntencontact in het ziekenhuis: niet ter vervanging van het reguliere hulpaanbod maar i.f.v. beeldvorming en inschatting, context- en netwerkoverleg, met als doel toe te leiden naar de gepaste hulpverlening. 
   

Het programma Liaison maakt deel uit van de cluster vroege hulp.

 

Wie is de doelgroep?

Het liaisonteam richt zich tot de pediatriediensten van Oost-Vlaamse algemene ziekenhuizen.

 

Onderstaande partners zijn betrokken het project:

 • Karus
 • UZ Gent
 • CGG Adentro
 • OLVZ Aalst
 • AZ Alma Eeklo
 • AZ Oudenaarde
 • VITAZ Sint-Niklaas
 • AZ Glorieux Ronse
 • AZ Jan Palfijn Gent
 • AZ·Sint-Lucas Gent
 • CGG De Drie Stromen
 • AZ Sint-Vincentius Deinze
 • AZ Maria Middelares Gent
 • AZ Sint-Elisabeth Zottegem
 • CGG Zuid- Oost- Vlaanderen
 • AZ·Sint-Blasius Dendermonde
 • Psychiatrisch Centrum Gent- Sleidinge

 

Hoe kan je aanmelden?

Aanmelding gebeurt via de medewerkers van de afdeling pediatrie: de kinderarts, hoofdverpleegkundige, pedagogisch medewerker of psycholoog.

 

Voorbeelden

Een jongen (13 jaar) wordt opgenomen met een diepe snede. De verpleegkundigen weten niet goed hoe hiermee om te gaan.  Hoe knoop je een gesprek aan, wat mag je wel of niet zeggen? Team Liaison houdt intervisie met de verpleegkundigen om hen te ondersteunen en te versterken. Ze geven de medewerkers ook een opleiding over zelfverwondend gedrag. Tot slot geven ze advies aan de artsen over de opnameduur en ontslag. 

 

Een meisje (14 jaar) is al verschillende keren opgenomen op de pediatrie wegens aanhoudende buikpijnklachten. De artsen hebben medisch alles nagekeken en vermoeden dat het om psychosomatische klachten gaat. Het Liaisonteam wordt ingeschakeld door de pediater om een inschatting te maken. In overleg met de ouders, de patiënt, de pediaters en de hoofdverpleegkundige wordt afgesproken om het meisje door te verwijzen naar een eerstelijnspsycholoog.

 

Een meisje (12 jaar) is opgenomen op de pediatrie met ondergewicht. De verpleegkundigen en de pediaters volgen haar medisch op en gaan over tot sondevoeding. Het Liaisonteam heeft gesprekken met zowel het meisje als met de ouders om hen te ondersteunen gedurende de opname. De klachten en hun beleving rond de problematiek werden in beeld gebracht. Team Liaison kijkt samen met de pedagogisch consulent van het ziekenhuis om verdere hulp na de opname te installeren. Daarnaast geeft team Liaison ook een vorming over eetstoornissen met algemene informatie én specifiek voor de pediatrie. Tot slot ontwikkelt team Liaison samen met enkele verpleegkundigen een psycho-educatief boekje voor kinderen/jongeren met een eetstoornis en hun ouders.

 

Een kind (9 jaar) wordt opgenomen met lichamelijke letsels en een vermoeden van kindermishandeling. De verpleegkundigen en pediaters volgen het kind medisch op. De pedagogische consulent volgt de jongen dagelijks op en vormt zo een vertrouwensfiguur voor de jongen. Het doel van de opname is om hem kortdurend op te vangen en een medisch onderzoek uit te voeren. Het Liaisonteam ondersteunt het team vanuit het trauma-sensitief kader. Het bieden van rust, duidelijkheid en veiligheid staat hier voorop. Daarnaast besteedt het Liaisonteam extra aandacht aan een goede overgang naar een andere plek voor het kind of naar een terugkeer naar huis. 

Emma Danneels

coördinator Liaison & psychiatrisch verpleegkundige - OLVZ in Aalst

Dr. Eline Moreaux

jeugdarts Liaison

Dr. Ann Van Thillo

kinder- en jeugdpsychiater Liaison

Mélicia Casneuf

psycholoog - OLVZ in Aalst- AZ Sint-Elisabeth in Zottegem

Ellen Sergeant

praktijkgericht orthopedagoog - AZ Sint-Blasius Dendermonde en AZ Sint-Lucas Gent

Lore Rombaut

psychiatrisch verpleegkundige - AZ Jan Palfijn Gent - AZ Sint-Lucas Gent

Katrien Kiekens

Psychiatrisch verpleegkundige - AZ Oudenaarde & AZ Glorieux Ronse

Kelly Hoebeke

psycholoog - AZ Maria Middelares Gent, AZ Alma Eeklo, AZ Sint-Vincentius Deinze

Elise Verbanck

psychiatrisch verpleegkundige - AZ Sint-Blasius Dendermonde - AZ Sint-Lucas Gent - AZ Sint-Vincentius Deinze

Florien Bauters

psycholoog - AZ Oudenaarde - AZ Glorieux Ronse

Liesbeth Daenen

psycholoog - AZ Sint-Blasius Dendermonde, AZ Sint-Lucas Gent en AZ Jan Palfijn Gent

Eleonora Mandos

psychiatrisch verpleegkundige - AZ Alma Eeklo - AZ Sint-Elisabeth Zottegem - AZ Maria Middelares Gent

Overige RADAR-programma's