Sluit Logo Radar

Liaison

versterking van geestelijke gezondheidszorg op (pediatrie)diensten in algemene ziekenhuizen

Wat doet het programma?

Het Liaisonteam van RADAR zet in op de geestelijke gezondheidszorgnoden van kinderen en jongeren die opgenomen zijn of behandeld worden op de (pediatrie)diensten van de algemene ziekenhuizen in Oost-Vlaanderen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij eetstoornissen of psychosomatische klachten. Doel is de verbinding - de liaison- versterken tussen lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg in algemene ziekenhuizen. Bij liaisonwerking ligt de focus op preventie, vroegdetectie en – interventie met als doel tijdig de noden te detecteren en de gepaste hulp in te zetten. 

 

Een liaisonteam is multidisciplinair. 

 • arts/psychiater 
 • psycholoog/ orthopedagoog
 • psychiatrisch verpleegkundige 

 

Het team is enkele (halve) dagen per week aanwezig of beschikbaar voor medewerkers van het ziekenhuis en ondersteunt op drie manieren: 

 1. Competentieversterking Vorming, wisselleren, intervisie of supervisie voorzien op basis van de noden die het ziekenhuis ervaart

 2. TeamondersteuningDoor aanwezigheid van een medewerker van het Liaisonteam op het teamoverleg of via consultatie

 3. Direct patiëntencontact in het ziekenhuisNiet ter vervanging van het reguliere hulpaanbod maar i.f.v. beeldvorming en inschatting, context- en netwerkoverleg, met als doel toe te leiden naar de gepaste hulpverlening. 
   

Wie is de doelgroep?

Het liaisonteam richt zich tot de (pediatrie)diensten van Oost-Vlaamse algemene ziekenhuizen.

 

Onderstaande ziekenhuizen doen mee aan het project:

 • AZ Alma Eeklo
 • AZ Oudenaarde
 • AZ Glorieux Ronse
 • AZ Jan Palfijn Gent
 • AZ Sint-Lucas Gent
 • OLV ziekenhuis Aalst
 • AZ Sint-Vincentius Deinze
 • AZ Maria Middelares Gent
 • AZ Sint-Elisabeth Zottegem
 • AZ Sint-Blasius Dendermonde

 

Hoe kan je aanmelden?

Aanmelding gebeurt via de medewerkers van de afdeling pediatrie: de kinderarts, hoofdverpleegkundige, pedagogisch medewerker of psycholoog.

 

Voorbeelden

Een jongen (13 jaar) wordt opgenomen met een diepe snede. De verpleegkundigen weten niet goed hoe hiermee om te gaan.  Hoe knoop je een gesprek aan, wat mag je wel of niet zeggen? Team Liaison houdt intervisie met de verpleegkundigen om hen te ondersteunen en te versterken. Ze geven de medewerkers ook een opleiding over zelfverwondend gedrag. Tot slot geven ze advies aan de artsen over de opnameduur en ontslag. 

 

Een meisje (14 jaar) is al verschillende keren opgenomen op de pediatrie wegens aanhoudende buikpijnklachten. De artsen hebben medisch alles nagekeken en vermoeden dat het om psychosomatische klachten gaat. Het Liaisonteam wordt ingeschakeld door de pediater om een inschatting te maken. In overleg met de ouders, de patiënt, de pediaters en de hoofdverpleegkundige wordt afgesproken om het meisje door te verwijzen naar een eerstelijnspsycholoog.

 

Een meisje (12 jaar) is opgenomen op de pediatrie met ondergewicht. De verpleegkundigen en de pediaters volgen haar medisch op en gaan over tot sondevoeding. Het Liaisonteam heeft gesprekken met zowel het meisje als met de ouders om hen te ondersteunen gedurende de opname. De klachten en hun beleving rond de problematiek werden in beeld gebracht. Team Liaison kijkt samen met de pedagogisch consulent van het ziekenhuis om verdere hulp na de opname te installeren. Daarnaast geeft team Liaison ook een vorming over eetstoornissen met algemene informatie én specifiek voor de pediatrie. Tot slot ontwikkelt team Liaison samen met enkele verpleegkundigen een psycho-educatief boekje voor kinderen/jongeren met een eetstoornis en hun ouders.

 

Een kind (9 jaar) wordt opgenomen met lichamelijke letsels en een vermoeden van kindermishandeling. De verpleegkundigen en pediaters volgen het kind medisch op. De pedagogische consulent volgt de jongen dagelijks op en vormt zo een vertrouwensfiguur voor de jongen. Het doel van de opname is om hem kortdurend op te vangen en een medisch onderzoek uit te voeren. Het Liaisonteam ondersteunt het team vanuit het trauma-sensitief kader. Het bieden van rust, duidelijkheid en veiligheid staat hier voorop. Daarnaast besteedt het Liaisonteam extra aandacht aan een goede overgang naar een andere plek voor het kind of naar een terugkeer naar huis. 

 

Emma Danneels

coördinator Liaison & psychiatrisch verpleegkundige (OLVZ in Aalst en Sint-Elisabethziekenhuis in Zottegem)

Dr. Eline Moreaux

jeugdarts

Dr. Ann Van Thillo

kinder- en jeugdpsychiater

Mélicia Casneuf

psycholoog (OLVZ in Aalst, Sint-Elisabethziekenhuis in Zottegem)

Philippe Vanden Ameele

psycholoog (AZ Sint-Blasius Dendermonde, AZ Jan Palfijn, AZ Sint-Lucas)

Iza Delesie

psychiatrisch verpleegkundige (AZ Sint-Vincentius Deinze, AZ Maria Middelares Gent, AZ Oudenaarde en AZ Alma in Eeklo)

Ellen Sergeant

praktijkgericht orthopedagoog (AZ Sint-Blasius Dendermonde en AZ Sint-Lucas Gent)

Lore Rombaut

psychiatrisch verpleegkundige (AZ Jan Palfijn AZ Sint-Lucas)

Liv Stautemas

praktijkgericht orthopedagoog (AZ Maria Middelares Gent en Sint-Elisabeth ziekenhuis Zottegem)

Overige RADAR-programma's