Sluit Logo Radar

RADAR zet zich o.a. in om:

  • de zorgcontinuïteit te verbeteren
  • de leesbaarheid van het werkveld te verhogen
  • de expertise in het kader van geestelijke gezondheid te versterken
  • empowerment en de integratie met andere levensdomeinen van kinderen en jongeren (en hun context) te realiseren.

Het netwerk vertrekt hierbij vanuit de visie dat elk kind, jongere én diens context recht heeft op toegankelijke, betaalbare, betrokken en kwaliteitsvolle zorg op maat.