Sluit Logo Radar

Consultoverzicht

Loop je als professional vast in je proces met een kind/jongere/context op vlak van hun psychisch welzijn? Heb je nood om met een andere professional samen inhoudelijk na te denken hoe je verder kunt, wat je zelf kan doen, welke hulp bijkomend zinvol kan zijn, …?

 

Past je vraag binnen een specifiek thema, neem dan contact op met het consultaanbod dat je ziet staan onder het thema. 


Heb je eerder een algemene vraag, die niet past binnen een welbepaald thema of meer overkoepelend is, dien een aanvraag in voor een consult, bij een CAR of CGG in je regio. 

 

Consultvragen verschillen van aanmeld- of oriëntatievragen. Weet je als professional welke hulp je zoekt voor een kind/jongere/context, maar ken je de weg niet in het bestaande aanbod geestelijke gezondheid. Neem dan contact op met Het Netwerkpunt, ze oriënteren je verder op weg. Klik hier voor meer info.

 

Dit overzicht wordt het best weegegeven in Chrome of Firefox.

Aanvullingen of feedback?

Werk je in - of ken je een organisatie die ook gratis consult aanbiedt? Aan de hand van deze checklist kan je aftoetsen of dit aanbod in het consultoverzicht past. Suggesties of extra thema's kan je steeds doorgeven via crosslink@radar.be. 

 

Ben je het overzicht kwijt? Wil je meer duidelijkheid over het onderscheid tussen orientatie en consult en wanneer je waar beroep op kan doen? Raadpleeg de beslisboom: klik hier.