Sluit Logo Radar
Terug naar overzicht
Vacature PDF
Deel deze vacature

Jouw functie

Context

 

In het kader van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid en het protocolakkoord betreffende de

versterking van de psychologische zorg in de eerste lijn zoeken de Oost-Vlaamse netwerken geestelijke gezondheid (RADAR, Het PAKT en GG ADS) nog één lokale coördinator voor volgende eerstelijnszones.

 

Waasland NO, Waasland ZW en Dender

 

Voor de eerstelijnszones:

 • ELZ Oost-Meetjesland, ELZ West-Meetjesland en ELZ Schelde en Leie
 • ELZ Gent en ELZ Scheldekracht
 • ELZ Vlaamse Ardennen en ELZ Panacea
 • ELZ Aalst en ELZ Dender-Zuid

werden reeds 4 lokale coördinatoren aangeworven.

 

Deze lokale coördinatoren zullen, in afstemming met de netwerkcoördinatie van de drie netwerken geestelijke gezondheid in Oost-Vlaanderen, het implementatieproces van de conventie ‘psychologische functies in de eerste lijn’ realiseren, in co-creatie met de drie netwerken geestelijke gezondheid en de Oost-Vlaamse eerstelijnsactoren.

 

 

Opdrachten

 

Netwerkgerichte opdrachten

 • Vanuit een netwerkgerichte houding fungeren als aanspreekpunt voor- en verbinding vormen tussen de (partners van de) netwerken geestelijke gezondheid en de eerstelijnspartners (verenigd binnen de eerstelijnszones).
 • Lokale multidisciplinaire samenwerking uitbouwen vanuit een Public Mental Health-perspectief via een dubbele aanpak:
  • Het ontwikkelen van functionele multidisciplinaire teamverbanden op buurt- of wijkniveau met eerstelijnsactoren (met integratie van de eerstelijnspsychologische zorg door onder meer klinisch psychologen/orthopedagogen, eerstelijnspsychologen in de netwerken 1Gezin1Plan, huisartsen, geïntegreerd breed onthaal, CLB, verpleegkundigen, apothekers,… als ook scholen en jeugd(welzijns)werk), rekening houdend met/vertrekkende vanuit bestaande goede praktijken.
  • Ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van een netwerk van gespecialiseerde ambulante geestelijke gezondheidszorg (met integratie van de gespecialiseerde psychologische functie door onder meer klinisch psychologen/orthopedagogen, CAR, CGG, psychiaters,…) op niveau van de eerstelijnszone(s) rekening houdend met/vertrekkende vanuit bestaande goede praktijken.
 • Ondersteunen van de eerstelijnszones bij het ontwikkelen van een gedeelde visie op lokale noden en aanbod inzake multidisciplinaire samenwerking.
 • Concretiseren van deze visie en het beantwoorden van de noden in een strategisch plan met duidelijke doelstellingen.
 • Capteren en signaleren van lokale noden i.f.v. de inzet en monitoring van het contingent.
 • Ondersteunend werken in het verhogen van de leesbaarheid van het lokaal aanbod geestelijke gezondheid.
 • Organiseren van lokale opleiding, intervisie en/of supervisie en het bewaken van de kwaliteitscultuur in samenwerking met de lokale partners en andere betrokkenen.

 

Opdrachten specifiek ten aanzien van KO/KP (en erkende organisatie)

 • Fungeren als eerste aanspreekpunt in kader van praktische vragen vanwege de klinisch psychologen, orthopedagogen en erkende organisaties die zich binnen de conventie engageren.
 • Fungeren als eerste aanspreekpunt m.b.t. de inhoudelijke opvolging/coaching van de klinisch psychologen, orthopedagogen en erkende organisaties die zich binnen de conventie engageren.

De lokale coördinator fungeert hierbij als een liaison tussen de netwerken geestelijke gezondheid en de eerstelijnszones. Hij/zij neemt een neutrale en integere positie in ten aanzien van partners en behartigt de belangen van de hervormingen geestelijke gezondheidszorg. 

Jouw profiel

 • Netwerker gedreven door de uitgangspunten van de beoogde zorgvernieuwing en verbreding
 • Expertise in project-, proces-, strategisch en veranderingsmanagement
 • Sociale en communicatieve vaardigheden:
  • Je neemt als gedreven netwerker een positie als mediator aan ten opzichte van de complexiteit en verschillende belangen van organisaties en partners
  • Je werkt verbindend en stimuleert samenwerking en teamvorming
  • Je kan anderen inspireren en ‘empoweren’ om actie te ondernemen
  • Je kan schriftelijk en mondeling duidelijk communiceren
 • Technische vaardigheden
  • Je bent analytisch ingesteld en bewaart het overzicht over verschillende initiatieven heen
  • Je kan procesmatig denken en bestaande processen optimaliseren
  • Je werkt gestructureerd en planmatig
  • Je bent ondernemend, dynamisch, creatief en oplossingsgericht
  • Je kan partners achter een gezamenlijke visie scharen
 • Kennis:
  • Affiniteit met of kennis van de eerste lijn (gezondheid, welzijn, onderwijs) is een pluspunt
  • Affiniteit met of kennis van geestelijke gezondheid en geestelijke gezondheidszorg
  • Kennis hebben van het institutionele landschap (verdeling van bevoegdheden op federaal/gewestelijk en gemeenschapsniveau) en de werking van de eerstelijnszones
 • Algemeen:
  • Je draagt integriteit en confidentialiteit hoog in het vaandel. Je bent discreet en hebt een neutrale houding ten opzichte van alle partners van de netwerken.
  • Je bent mobiel en zet continu in op contacten met partners op het terrein. Je beschikt aldus ook over een rijbewijs en hebt toegang tot een wagen voor dienstverplaatsingen.

 

Vereisten

 • Een bachelor- of masterdiploma in de menswetenschappen of gelijkwaardig
 • Neutraliteit garanderen ten opzichte van alle partners van de netwerken
 • Een open communicatie hanteren
 • Deelname aan vorming, supervisie en feedbackmomenten bij FOD Volksgezondheid
 • Mobiel en proactief aanwezig zijn op het terrein in jouw regio

Ons aanbod

 • Je komt terecht in een nieuw samengesteld team
 • Onmiddellijke indiensttreding in een contract (min. 0,8 VTE) tot min. eind 2023 (met mogelijkheid tot verlenging)
 • Verloning overeenkomstig met IFIC 17
 • Standplaats/werkgever: nog te bepalen. Als lokaal coördinator zal je vooral aan de slag zijn in de volgende eerstelijnszones: Waasland NO, Waasland ZW en Dender.

Interesse in deze job?

Ontdek de verschillende RADAR-programma’s

Ben je op zoek naar welke programma's RADAR heeft en wat ze doen? Dat vind je hier.