Sluit Logo Radar

Wat is eerstelijnspsychologische hulp? Wat is gespecialiseerde ambulante hulp?

Wat is Eerstelijnspsychologische hulp?

Eerstelijnspsychologische zorg betreft kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die bijdragen tot een algemeen psychisch welbevinden of die ertoe bijdragen het psychisch welbevinden te herwinnen.


Waar en hoe?
De zorg kan worden uitgevoerd in individuele of groepssessies
In het kabinet van de klinisch psycholoog/orthopedagoog, maar ook via "outreaching" (in de directe omgeving van de patiënt) of via video.

 

Hoeveel sessies worden vergoed?
Per periode van 12 maanden hebben:

 • Kinderen en adolescenten (t.e.m. 23 jaar) recht op 10 individuele sessies of 8 groepssessies per periode van 12 maanden.
 • Volwassenen (vanaf 15 jaar) recht op 8 individuele sessies of 5 groepssessies.

Kostprijs?

 • 0 euro voor de eerste sessie (type eerstelijnspsychologische zorg)
 • 11 euro of 4 euro (indien recht op verhoogde tegemoetkoming) voor de vervolgsessies
 • 2,5 euro per groepssessiesessie

Hoe toegang krijgen tot deze zorg?

 • Eerstelijnspsychologische zorg is direct toegankelijk (geen voorschrift nodig).
 • Om in aanmerking te komen voor de terugbetaling, volstaat het om zich rechtstreeks te wenden tot een klinisch psycholoog of orthopedagoog van een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg die de nieuwe overeenkomst met het RIZIV heeft ondertekend. De patiënt kan vrij kiezen of via de huisarts worden doorverwezen (er is geen specifiek formulier voor nodig).

Waar vind ik een overzicht van de geconventioneerde psychologen terug?

 

Wat is gespecialiseerde ambulante hulp?

Gespecialiseerde psychologische zorg is gericht op mensen die specifiekere of intensievere zorg nodig hebben door ernstigere onderliggende psychische problemen.
Belangrijk: deze vorm van zorg moet, binnen de voorwaarden van de conventie, nog worden ontwikkeld in Oost-Vlaanderen en is momenteel nog niet te raadplegen!


Waar en hoe?

 • De zorg kan worden uitgevoerd in individuele of groepssessies
 • In het kabinet van de klinisch psycholoog/orthopedagoog, maar ook via "outreaching" (in de directe omgeving van de patiënt) of via video.


Hoeveel sessies worden er vergoed?

 • Per periode van 12 maanden hebben:
  • Kinderen en adolescenten (t.e.m. 23 jaar) recht op 10 (max. 20) individuele sessies of max. 15 groepssessies
  • Volwassenen (vanaf 15 jaar) recht op 10 (max. 20) individuele sessies of max. 12 groepssessies.

 

Hoe toegang krijgen tot deze zorg?
Momenteel kan er nog geen gebruik gemaakt worden van deze zorgvorm. Gespecialiseerde psychologische zorg zal pas toegankelijk zijn nadat een functioneel bilan (= beschrijving van de situatie/context) is opgesteld na een eerste sessie. Dit functioneel bilan zal worden opgesteld door de geconventioneerde psycholoog of orthopedagoog van het netwerk. Mits toestemming van de hulpvragen/cliënt/patiënt, gebeurt dit in samenwerking met de huisarts.