Sluit Logo Radar

Terugbetaling psychologische hulp

Een nieuw aanbod

Op 2 december 2020 sloten de federale regering en de Gewesten en Gemeenschappen een protocolakkoord. Doel was een gecoördineerde aanpak voor de versterking van het psychisch zorgaanbod, in het bijzonder voor kwetsbare doelgroepen die het zwaarst zijn getroffen door de COVID-19-pandemie.

 

Dit protocol kadert ook binnen de afspraken in het federaal regeerakkoord, waarin vooropgesteld wordt dat de geestelijke gezondheidszorgtoegankelijker moet worden en dicht bij de leefomgeving van de burger gebracht worden in samenwerking met de actoren in de eerste lijn. Deze visie gaat gepaard met een verhoging van het budget voor psychologische gezondheidszorg en het ontwerp van een nieuwe overeenkomst, die op 26 juli 2021 door het Verzekeringscomité van het RIZIV is goedgekeurd.

 

In deze context krijgen de 32 netwerken geestelijke gezondheidszorg een coördinerende rol om de eerstelijnspsychologische zorg en de gespecialiseerde psychologische zorg in de eerste lijn via eerstelijnszones te organiseren.


Aanpak in Oost-Vlaanderen

In Oost-Vlaanderen hebben de drie netwerken GG (Het PAKT, netwerk GG ADS en RADAR) de handen in elkaar geslagen om de opdrachten binnen bovenvermelde overeenkomst uit te rollen.

 

 

Wie doet wat

Lokale coördinatoren

Zij vormen het eerste aanspreekpunt omtrent vindplaatsen, invulling contingent, lokale samenwerkingsverbanden…) voor de geconventioneerden en erkende organisaties. Ook partners in de eerstelijn binnen hun toegewezen eerstelijnszones kunnen bij hen terecht.

 

Projectmedewerkers en administratief medewerkers

Zij werken over de drie netwerken heen en zijn bereikbaar via info.conventie@psy-ovl.be

 • Thomas De Veirman: projectmedewerker
 • Harry Goeminne: administratief medewerker (overeenkomsten, portfolio's, facturatietool, praktische opvolgingen)
 • 0.5 VTE projectmedewerker (nog in te vullen) 

 

De provinciale procesgroep

Zij leiden de uitrol van de conventie in Oost-Vlaanderen mee in goeie banen.

 • Vanuit netwerk Het PAKT: Ilse De Neef (netwerkcoördinator), Marc Tack (functievoorzitter functie 1)
 • Vanuit Netwerk GG ADS: Björn Biesiada (functievoorzitter functie 1), Vanessa De Roo (netwerkcoördinator)
 • Vanuit netwerk RADAR: Dirk Aelbrecht (voorzitter procesgroep Connect/Crosslink), Steven Wellekens (voorzitter procesgroep Connect/Crosslink)
 • Vanuit de 3 netwerken gebundeld als procesbegeleider: Thomas De Veirman
 • Vanuit ELZ’s: Elke Van Broeck, Koen Berwouts, Joachim De Paepe
 • Vanuit psychologenkringen en orthopedagogen: Stefanie Martin, Annelien Mees, Inge Van Erum, Lies Pauwels
 • Vanuit Universiteit Gent: Alexis de Waele (PSYNC consortium)
 • Ervaringsdeskundige Lieve Maes  

 

Netwerkcoördinatoren

Zij leiden het proces en zorgen voor de aansturing van het team, vanuit het netwerkcomité/strategische werkgroep

 • Voor GG ADS: Vanessa De Roo
 • Voor Het PAKT: Ilse de Neef
 • Voor RADAR: Toon Langeraert

 

Documenten

In het kader van de implementatie van de conventie werden drie documenten opgemaakt:

 • provinciale samenwerkingsovereenkomst tussen het RIZIV en de netwerken geestelijke gezondheid
 • een blanco overeenkomst tussen een netwerk geestelijke gezondheid en een zelfstandige zorgverstrekker (klinisch psycholoog/orthopedagoog)
 • een presentatie die gegeven werd aan de netwerken voor mentale gezondheidszorg: “Hervormingen in GGZ naar lokale multidisciplinaire samenwerking”

Notice: Object of class ProcessWire\SelectableOptionArray could not be converted to int in /data/sites/web/radarbe/www/site/templates/fields/links.php on line 10
Presentatie Samenwerkingsovereenkomst