Sluit Logo Radar

Informatie voor hulpzoekende

Welke types van psychologische zorg wordt er vergoed?


We vergoeden psychologische zorg volgens 2 types, wanneer ze georganiseerd worden binnen een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg dat een overeenkomst heeft getekend met het RIZIV:

 • Eerstelijnspsychologische zorg: kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die bijdragen tot het behoud of herwinnen van een algemeen psychisch welbevinden. Ze zijn voornamelijk aangewezen wanneer u een kwetsbaarheid of moeilijkheid ervaart, die een impact heeft op uw psychisch welbevinden.
 • Gespecialiseerde psychologische zorg is gericht op mensen die specifiekere of intensievere zorg nodig hebben door ernstigere onderliggende psychische problemen.

Deze zorg kan u krijgen in individuele of groepssessies, in de spreekkamer van de klinisch psycholoog/orthopedagoog, in “outreaching” (bij u in de buurt), of via video.

 


Wie heeft recht op deze vergoedde sessies?

 

Iedereen kan in hun leven een psychologische kwetsbaarheid ervaren. Elk van deze situaties vragen om psychologische zorg. Dit vernieuwde aanbod richt zich vooral op mensen met een kwetsbaarheid op het vlak van psychisch welbevinden.


Om beter te beantwoorden aan individuele noden zijn de netwerken verdeeld volgens de 2 types zorg, maar ook volgens 2 leeftijdscategorieën:

 • Netwerken "kinderen en adolescenten" (t.e.m. 23 jaar)
 • Netwerken "volwassenen" (vanaf 15 jaar)

Deze leeftijdscategorieën overlappen om te zorgen voor een beter passend aanbod voor jongeren van 15 t.e.m. 23 jaar, die hun netwerk kunnen kiezen naargelang de aard van hun behoeften.


Hoeveel moet u betalen?

 

Het grootste deel van het bedrag wordt direct betaald via de derdebetalersregeling, u moet enkel het remgeld betalen:

 • Voor individuele sessies: 11 euro per sessie. Heb u recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan betaalt u 4 euro.
 • Voor groepssessies: 2,5 euro per sessie.
 • Voor eerstelijns psychologische zorg is de eerste individuele sessie gratis.


Hoeveel sessies worden vergoed?


Het aantal sessies dat u vergoed krijgt per periode van 12 maanden, hangt af van uw leeftijd of het soort zorg dat u ontvangt of het soort sessies dat u volgt:

 • Eerstelijns psychologische zorg:
  • +15 jaar – jaarlijks max 8 individuele sessies of 5 groepssessies
  • -23 jaar - jaarlijks max. 10 individuele sessies of 8 groepssessies
 • Gespecialiseerde psychologische zorg:
  • +15 jaar - jaarlijks gemiddeld 8 sessie (max. 20) of max. 12 groepssessies
  • -23 jaar - jaarlijks gemiddeld 10 sessies (max. 20) of max. 15 groepssessies

 

Hoe krijgt u toegang tot deze vergoedde sessies?


Om de vergoedde psychologische sessies te volgen, moet u naar een klinisch psycholoog or orthopedagoog gaan in een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg dat de nieuwe conventie (2021) met het RIZIV heeft ondertekend. Hiervoor heeft u geen voorschrift nodig. Eerstelijns psychologische zorg is direct toegankelijk. Tijdens of na een eerste sessie wordt er een functioneel bilan opgesteld. Dit functioneel bilan wordt opgesteld door de geconventioneerde psycholoog of orthopedagoog. Hiervoor kan die uw huisarts contacteren, met uw toestemming.


Gespecialiseerde psychologische zorg is ook rechtstreeks toegankelijk. Net als bij eerstelijnspsychologische hulp, wordt er hier een functioneel bilan opgesteld tijdens of na een eerste sessie.


Waar kan u vergoedde psychische zorg krijgen?


Er zijn 11 netwerken voor jongeren, 20 voor volwassenen en 1 gemengd netwerk. Een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg is een vastgelegde regio en omvat de middelen die er bestaan. Het zorgt voor een goede samenwerking tussen de zorgverleners, de structuren en instellingen en voor een hoge kwaliteit en continuïteit van de zorg.


Deze netwerken zijn zo georganiseerd dat de zorg zo dicht mogelijk bij u aanwezig is. U vindt ze ofwel bij u in de buurt, in de spreekkamer van de zorgverlener, of in uw leefomgeving (op school, in uw bedrijf, uw sportclub…). Als u zich niet kan verplaatsen, is zorg bij u thuis bij sommige psychologen en orthopedagogen ook mogelijk.


U kan ook zorg krijgen in een ander netwerk, zelfs als u niet in “hun gebied” woont, wanneer u niet de juiste specialiteit vindt in “uw gebied”. Het doel van deze mobiliteit is dat u makkelijker hulp kan zoeken.


Hoe maakt u een afspraak?

 

De patiënt kan zich rechtstreeks wenden tot een klinisch psycholoog of orthopedagoog van een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg dat de nieuwe overeenkomst met het RIZIV heeft ondertekend. De patiënt kan vrij kiezen of via de huisarts worden doorverwezen (er is geen specifiek formulier voor nodig).

 

Op www.psy-ovl.be vind je een overzicht van alle klinisch psychologen, orthopedagogen en erkende orgnaisaties die in Oost-Vlaanderen een overeenkomst hebben om sessies aan te bieden. 


Notice: Object of class ProcessWire\SelectableOptionArray could not be converted to int in /data/sites/web/radarbe/www/site/templates/fields/links.php on line 10
Overzicht geconventioneerde KPKO