Sluit Logo Radar

Diversiteit

Zoek je iemand om mee na te denken rond hoe je zelf verder aan de slag kan met een kind/jongere rond het thema diversiteit: etnisch culturele minderheden, vluchtelingen, kinderen en jongeren met een migratieachtergrond, cultuursensitief handelen, ...