Sluit Logo Radar

Vroegdetectie van psychische problemen bij kinderen en jongeren

Kinderen met externaliserend probleemgedrag herken je vaak snel. Ze hebben woedebuien, zijn agressief, motorisch druk of onrustig enz. Maar kinderen met internaliserend probleemgedrag herken je minder gemakkelijk en zijn soms moeilijker te benaderen. Denk hierbij aan kinderen met weinig zelfvertrouwen, faalangst, traumatische gebeurtenissen, angsten, depressieve klachten. Hoe kan je die kinderen sneller opmerken en hoe kan je je zorgen met hen en de ouders bespreekbaar maken? Wat kan je als hulpverlener zelf doen en wanneer (en hoe) verwijs je door? En vooral ook: hoe kan jij voor dit kind een belangrijke rol spelen en het verschil maken?     

 

Contactpersoon

Nathalie Haeck
nathaliehaeck@gmail.com
0475 975 458

 

Kostprijs

100 euro/ 2u + verplaatsingskosten

Voorbij de taboes: psychisch welzijn in het jeugdwerk?

Deze workshop richt zich exclusief tot vrijwillige jeugdwerkers. Er rust in het jeugdwerk vaak nog een taboe op het bespreken van psychisch welzijn. In deze workshop doorbreken we het taboe samen met de groep. We staan stil bij wat je als jeugdwerker concreet kan doen wanneer je merkt dat jongeren niet goed in hun vel zitten, wanneer je botst op onderliggende problemen of wanneer jongeren kampen met psychische moeilijkheden. Casussen, vragen en het bewaken van je eigen grenzen als jeugdwerker komen aan bod.

 

Contactpersoon

Liefke de Witte
CGG Adentro - suïcidepreventiewerking
Liefke.dewitte@cggadentro.be

 

Kostprijs

160 euro/2u

Vroegdetectie en vroeginterventie bij psychose

In deze workshop geven we uitleg over psychosegevoeligheid. We staan samen stil bij hoe je eerste signalen van psychose kan herkennen, hoe je in gesprek kan gaan met mensen in een psychose en welke hulpverlening je kan inschakelen.

 

Contactpersonen

RADAR Connect 14-25

Gent- Meetjesland
Connect14-25.gm@radar.be

Aalst
Connect14-25.zov@radar.be

Waas en Dender
Connect14-25.wd@radar.be

 

Kostprijs

gratis