Sluit Logo Radar

Van signaal naar dialoog - durven om moeilijke gesprekken aan te gaan

Moeilijke boodschappen brengen is geen evidentie als hulpverlener. Daardoor worden deze gesprekken soms vermeden. Toch is het vaak nodig om het gesprek aan te gaan. We gaan aan de slag rond volgende vragen:

Wat maakt deze gesprekken zo moeilijk? Hoe doen we het nu al? Wat hebben we nog meer nodig? Wat weten we dat werkt? Hoe komen we echt tot dialoog, zelfs na het brengen van een moeilijke boodschap?

Dit is een ervaringsgerichte en zeer interactieve vorming.

Verwacht geen lezing, hou je klaar voor een actieve namiddag waarin je in een kleine groep (maximum 15 deelnemers) verder bouwt op wat je rond dit thema al weet. 

 

Contactpersoon

Hannelore Volckaert 
Taborgroep
hannelore.volckaert@tabor.be

 

Kostprijs

500 euro/3u + verplaatsingskosten

Professionele nabijheid, of het verschil tussen werken met afstand en werken op afstand

Elke dag proberen we zo goed mogelijk met cliënten aan de slag te gaan. Ons werk moet efficiënt en effectief zijn. Daarvoor moeten we niet alleen de juiste dingen doen, maar ze ook op een goede manier doen. Hoe gaan we om met cliënten en welke rol spelen afstand en nabijheid daarin?

 

Contactpersoon

Ward Christens
SAM, Steunpunt Mens en Samenleving vzw
Ward.christens@samvzw.be

 

Kostprijs

250 euro/ 2u + verplaatsingskosten

Familiereflex

In deze vorming gaan we in op het belang van werken in trialoog tussen hulpverlener, cliënt en naasten, en op de fundamenten om op die manier samen te werken: de 4 pijlers van familiebeleid (bejegening, informeren, steun en participatie). We lichten aanbevelingen uit de multidisciplinaire richtlijn rond het betrekken van naasten toe. Daarbij leggen we ook de link met het kader van het beroepsgeheim en welke mogelijkheden er zijn in contact met naasten. We geven een aantal inspirerende good practices mee als aanknopingspunten om in de organisatie verder mee aan de slag te gaan.

 

Meer info: Vorming - Familieplatform

 

contactpersoon

info@familieplatform.be

 

Kostprijs

€ 225/2u + verplaatsingskosten

Familie informeren: hoe zit het met beroepsgeheim?

Familie informeren is een fundament in de samenwerking in trialoog tussen hulpverlener, cliënt en naasten. Maar dat roept bij ons als hulpverlener wel eens vragen op. Want hoe zit het dan met het beroepsgeheim? We gaan in op het belang van het informeren van familie. We bouwen verder door stil te staan wat de term beroepsgeheim bij ons oproept. We geven juridische en ethische kaders mee die spelen en bieden aanknopingspunten om niet enkel de beperkingen, maar ook de mogelijkheden tot informatiedeling uit te lichten.

 

Meer info: Vorming - Familieplatform

 

Contactpersoon

info@familieplatform.be

 

Kostprijs

€ 325/3u + verplaatsingskosten