Sluit Logo Radar

Handvatten in het omgaan met Kinderen van Ouders met Psychische Problemen en/of Afhankelijkheids-problematiek (KOPP - KOAP)

In deze workshop wordt het thema KOPP/KOAP verduidelijkt. Je krijgt meer zicht op de risico- en beschermende factoren voor kinderen en op aandachtspunten in het contact met deze kinderen. Er is ruimte voor vraagstelling uit de praktijk. Daarnaast krijg je toelichting bij de methodiek van het KOPP-preventiegesprek en het hulpverleningsaanbod omtrent KOPP/KOAP.

Contactpersonen
Regio Gent-Eeklo-Deinze
Maryline Toch
maryline.toch@cggadentro.be


Regio Waas en Dender
Ben Kwanten
BenKwanten@cggwaasendender.be
Tineke Bettens 
tinekebettens@cggwaasendender.be

 

Regio Zuid-Oost-vlaanderen
/

Kostprijs

160 euro/2u + verplaatsingskosten

Basisvorming KOPP/KOAP

We staan stil bij cijfers en wetenschappelijke achtergrond rond KOPP en KOAP en het belang van aandacht voor deze doelgroep. Daarnaast verkennen we wat de impact is op de kinderen. We lichten een aantal beïnvloedende factoren toe. Van daaruit bekijken we hoe je preventief aan de slag kan met kwetsbaar ouderschap en veerkracht bij kinderen. Ten slotte reiken we materiaal aan ter ondersteuning bij je werk met KOPP-kinderen en hun ouders.
(Zowel KOPP als KOAP komen aan bod. Wens je een focus op KOAP, dan kan je dit aangeven.)

 

Indien gewenst kan deze vorming ook drie uur duren, dan gaan we meer verdiepend in op het luik ‘preventief aan de slag gaan’ en doen we hier tevens een oefening rond.

 

Meer info: Vorming - Familieplatform

 

Contactpersoon

info@familieplatform.be

 

Kostprijs

€ 225/2u + verplaatsingskosten

€ 325/3u + verplaatsingskosten

 

KOPP/KOAP-vriendelijk beleid

Hoe begin je eraan om het KOPP/KOAP-thema vorm te geven binnen je organisatie? Hoe kan je huidige initiatieven rond KOPP en KOAP versterken en blijven integreren?
Deze praktijkgerichte vorming biedt je een heldere kapstok om binnen je team en/of organisatie een krachtig beleid rond KOPP/KOAP uit te werken te verankeren.

 

Meer info: Vorming - Familieplatform

 

Contactpersoon

info@familieplatform.be

 

Kostprijs

€ 225/2u + verplaatsingskosten

KOPP/KOAP: op weg met de ouder

KOPP-kinderen verdienen voldoende ondersteuning. Ze zijn echter niet altijd makkelijk te bereiken. Daarom is het belangrijk om met volwassen patiënten of cliënten over ouderschap in gesprek te gaan. Zij zijn immers de ouders van deze kinderen en zijn zelf ook vragende partij om te spreken over de kinderen en ouderschap, weten we uit onderzoek. Door hen te ondersteunen in hun rol als ouder, kunnen we de veerkracht van KOPP-kinderen versterken.

Je leert hoe je samen met ouders kan werken aan een sterkere veerkracht van hun kinderen en hoe je hen zelf kan ondersteunen in hun rol als ouder. We reiken hiertoe twee verschillende gespreksmethodieken aan (waaronder het KOPP-preventiegesprek) en oefenen deze in.

 

Meer info: Vorming - Familieplatform

 

Contactpersoon

info@familieplatform.be

 

Kostprijs

€ 325/3u + verplaatsingskosten

KOPP/KOAP: op weg met het kind

Op zoek naar fijne tips & tricks om met kinderen aan de slag te gaan? Deze vorming is voor jou!

Iedereen kan iets betekenen voor KOPP- en KOAP-kinderen. Denk maar aan een warm welkom met een high-five en een ‘hoe is het’; tot het voeren van (al dan niet) informatieve gesprekjes met kinderen en jongeren.

We hebben het over de ontwikkeling en copingstrategieën van kinderen en bekijken welke thema’s gepast zijn om te bespreken. We verkennen de mogelijkheden om te werken met kinderen en jongeren: spellen, boekjes, brochures,… en hoe je ze kan inzetten.

 

Meer info: Vorming - Familieplatform

 

Contactpersoon

info@familieplatform.be

 

Kostprijs

€ 325/3u + verplaatsingskosten

KOPP/KOAP: Met Kriebel op reis

Wil je met KOPP/KOAP aan de slag, maar ben je nog op zoek naar nuttig materiaal en methodieken? Dan is deze vorming iets voor jou.

We vertrekken vanuit basisinformatie over KOPP en KOAP en lichten het concept Kriebel toe. We nemen de inhoud van de ‘Met Kriebel op reis’-koffer of rugzak door en geven toelichting over de landen, de landkaart en de reisgids. We testen enkele spelletjes uit, gaan aan de slag met de methodieken en reiken ook praktijkvoorbeelden aan van hoe je deze inzet.

 

Meer info: Vorming - Familieplatform

 

Contactpersoon

info@familieplatform.be

 

Kostprijs

€ 325/3u + verplaatsingskosten

Basisvorming Familiereflex

In deze vorming gaan we in op het belang van werken in trialoog tussen hulpverlener, cliënt en naasten, en op de fundamenten om op die manier samen te werken: de 4 pijlers van familiebeleid (bejegening, informeren, steun en participatie). We lichten aanbevelingen uit de multidisciplinaire richtlijn rond het betrekken van naasten toe. Daarbij leggen we ook de link met het kader van het beroepsgeheim en welke mogelijkheden er zijn in contact met naasten. We geven een aantal inspirerende good practices mee als aanknopingspunten om in de organisatie verder mee aan de slag te gaan.

 

Meer info: Vorming - Familieplatform

 

contactpersoon

info@familieplatform.be

 

Kostprijs

€ 225/2u + verplaatsingskosten

 

Familie informeren: hoe zit het met beroepsgeheim?

Familie informeren is een fundament in de samenwerking in trialoog tussen hulpverlener, cliënt en naasten. Maar dat roept bij ons als hulpverlener wel eens vragen op. Want hoe zit het dan met het beroepsgeheim? We gaan in op het belang van het informeren van familie. We bouwen verder door stil te staan wat de term beroepsgeheim bij ons oproept. We geven juridische en ethische kaders mee die spelen en bieden aanknopingspunten om niet enkel de beperkingen, maar ook de mogelijkheden tot informatiedeling uit te lichten.

 

Meer info: Vorming - Familieplatform

 

Contactpersoon

info@familieplatform.be

 

Kostprijs

€ 325/3u + verplaatsingskosten