Sluit Logo Radar

Cultuursensitief werken omtrent psychische problemen

In deze interactieve training gaan deelnemers actief aan de slag met het thema cultuursensitief werken omtrent psychische problemen. Door middel van verschillende werkvormen staan deelnemers stil bij vragen als:

Op welke wijze kan etnische herkomst van invloed zijn op de wijze waarop psychische klachten zich manifesteren?

Welke verschillen en overeenkomsten zijn er te zien tussen culturen als het gaat om de beleving van psychische problemen?

Wat zijn aandachtspunten voor interculturele gespreksvoering?

 

Contactpersoon

Naziha Maher

projectcoördinator diversiteit bij Kom op tegen Kanker

Naziha.Maher@komoptegenkanker.be

 

Kostprijs

200 euro/2u + verplaatsingskosten

Divers-gevoelig hulpverlenen bij (een vermoeden van) psychische problemen

In een superdiverse samenleving is het belangrijk om maatwerk te bieden. Dat betekent dat er in een hulpverleningstraject soms extra aandacht moet gaan naar het zichtbaar maken van interculturele, levensbeschouwelijke of migratiegebonden elementen. Maar hoe pak je dat aan? Wat is dat nu eigenlijk ‘cultuursensitief werken’ en waarom is dat zo belangrijk? Hoe kan je dit doen in de praktijk en waar moet je als hulpverlener op letten? Tijdens de workshop "divers-gevoelig hulpverlenen bij (een vermoeden van) psychische problemen" worden deze vragen beantwoord.

 

In deze interactieve workshop reikt vzw OTA Oost- en West-Vlaanderen concrete tools aan die je kan gebruiken om de communicatie bij (een vermoeden van) psychische problemen in een interculturele context te vergemakkelijken. Daarbij staan we onder andere stil bij de invloed van de ‘blinde vlekken’ van de hulpverlening en verkennen we verschillende methodieken die interculturele ontmoetingen gemakkelijker laten verlopen. We geven een kader mee en bieden daarnaast heel wat praktische oefeningen aan de hand van onder andere casusbesprekingen.


Contactpersoon

Margot Lavent
dOT vzw
Margot.Lavent@dotvzw.be


Kostprijs

300 euro/ 3u + verplaatsingskosten