Sluit Logo Radar

Wegwijzer Ontwikkelingszorgen

dinsdag, 13 februari

Ben je bezorgd over de ontwikkeling van een kind?
Weet je niet goed wat je nu best doet?


De Wegwijzer Ontwikkelingszorgen is een online tool voor vroegdetectie en advies bij zorgen over de ontwikkeling van kinderen jonger dan 7 jaar.

 

WAAROM?

De tool werd ontwikkeld omdat het belangrijk is signalen van een verstoorde ontwikkeling bij een jong kind zo vroeg mogelijk op te sporen.

Met de Wegwijzer Ontwikkelingszorgen kan je zorgen die je hebt of aanvoelt bij een kind, checken en erover praten met de ouders.
De tool helpt je om bij zorgen over de ontwikkeling van een kind te weten wat je kan doen. Dat kan gaan van tips hoe je de ontwikkeling van een kind kan stimuleren tot doorverwijzing naar meer gespecialiseerde zorg.

 

WAT?

De Wegwijzer Ontwikkelingszorgen geeft geen diagnose.
De tool geeft een beeld van een kind op één bepaald moment.
Je krijgt een onderbouwde inschatting op drie domeinen van de ontwikkeling:

  • Grove en fijne motoriek
  • Taal en communicatie
  • Sociale vaardigheden, spel en ander opvallend gedrag

 

VOOR WIE?

De Wegwijzer Ontwikkelingszorgen is in eerste instantie ontwikkeld voor professionelen die bij de zorg voor jonge kinderen betrokken zijn, o.a. huisartsen, pediaters, eerstelijnspsychologen, Kind & Gezin, kinderopvang, kleuterscholen en CLB. 
De tool kan ook een hulpmiddel zijn om in gesprek te gaan met ouders en/of andere hulpverleners over de ontwikkeling van een kind. 

 

HOE?

Je kan aanduiden welke signalen je opmerkt bij een kind.

 

PLUSPUNTEN!

Je kan de tool snel en gemakkelijk online invullen.
Je hebt geen voorkennis nodig.
Je krijgt duidelijke adviezen.


INITIATIEF EN ONTWIKKELING

Het initiatief tot ontwikkeling van deze tool komt van het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren in Oost-Vlaanderen, via het programma RADAR Crosslink.

De inhoud werd opgesteld door dr. Sara Van der Paelt, onder supervisie van Prof. dr. Herbert Roeyers van de Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen, Universiteit Gent, in nauw overleg met verschillende experten in diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen.

 

MEER INFO

https://wegwijzerontwikkelingszorgen.be/

 

KANTTEKENING BIJ DE VERSPREIDING

Bij kinderdagverblijven en Kind & Gezin gebeurt de implementatie na de evaluatie van een lopend proefproject.

Het CLB zal ook via een proefproject bekijken waar de Wegwijzer Ontwikkelingszorgen een plek kan krijgen binnen hun werking.

Voor de bekendmaking in kleuterscholen wordt nog contact opgenomen met de onderwijskoepels van de verschillende netten.

Deel dit nieuwsbericht

Ontdek de verschillende RADAR-programma’s

Ben je op zoek naar welke programma's RADAR heeft en wat ze doen? Dat vind je hier.