Sluit Logo Radar

Project eetstoornissen: denk je mee?

dinsdag, 05 maart

Naar een zorgtraject eetproblemen en -stoornissen

De federale overheid investeert bijkomende middelen in zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met eetproblemen of -stoornissen. RADAR krijgt de taak om een ‘transversaal zorgmodel eetstoornissen’ vorm te geven in Oost-Vlaanderen. Dat betekent:  Hoe kunnen we beter samenwerken over lijnen (nulde, eerste, tweede en derde) en domeinen (zorg, jeugd, welzijn, vrije tijd, media …) heen?

 

Projectgroep eetstoornissen

Om dit zorgmodel inhoudelijk zo goed mogelijk vorm te geven, richten we een RADAR-projectgroep eetproblemen en -stoornissen op.

Die buigt zich over volgende vragen:

  • Hoe zullen we de klinisch psychologen en orthopedagogen gespecialiseerd in eetproblemen conventioneren?
  • Hoe pakken we de conventionering van diëtisten aan? Welke zijn de minimumcriteria om gespecialiseerde diëtetische zorg te kunnen bieden bij anorexia nervosa, binge eating disorder en boulemia nervosa?
  • Met welke aspecten houden we best rekening bij de samenstelling van een multidisciplinair ambulant support team (MAST)? Hoe kunnen we dit MAST-team optimaal laten functioneren in Oost-Vlaanderen?
  • Welke vormingsnoden hebben huisartsen, eerstelijnsprofessionals (bv. huisarten, CLB-medewerkers) en welzijnswerkers om signalen van eetproblemen vroeg genoeg te detecteren en gepast te kunnen doorverwijzen en hoe gaan we hiermee aan de slag?
  • Hoe kunnen we expertisedeling rond eetproblemen en -stoornissen in Oost-Vlaanderen faciliteren?

 

Samenstelling van de projectgroep

We gaan graag aan de slag met een diverse groep om optimaal te kunnen uitwisselen. We streven naar vertegenwoordiging van volgende groepen:

  • Hulpverleners: eerstelijnsprofessionals: huisarts, CLB-medewerker, (geconventioneerde) psycholoog of orthopedagoog, pediater, diëtist, psychiater, ...
  • Patiënten: jongeren zelf en/of hun ouders
  • Experten/onderzoekers gespecialiseerd in eetproblemen

 

Jouw taak

Jouw taak is vooral meedenken, je mening geven en ideeën delen over de noden en de aanpak. Je vertegenwoordigt hierbij ook de stem van je collega’s en neemt een rol op inzake het verzamelen van mogelijke input en uitvoeren van terugkoppeling wanneer nodig. 

 

Vergaderfrequentie

We plannen alvast twee momenten:

  • Dinsdag 5 maart van 10 tot 12 uur in Drongen
  • Donderdag 28 maart van 13 tot 15 uur in Drongen

Deze projectgroep heeft in eerste instantie een tijdelijk karakter om het zorgmodel uit te denken en operationeel te krijgen. Zodra dat gebeurd is, bespreken we samen of het zinvol is om de projectgroep verder te zetten en zo ja, met wie en hoe.

 

Interesse?

Stuur een mail naar joke.vrijders@psyche.be tegen 29 februari. Stel jezelf kort daarin kort voor en motiveer je deelname aan de projectgroep. Uit de kandidaturen stellen we een gebalanceerde projectgroep samen. 

Deel dit nieuwsbericht

Ontdek de verschillende RADAR-programma’s

Ben je op zoek naar welke programma's RADAR heeft en wat ze doen? Dat vind je hier.