Sluit Logo Radar
Terug naar overzicht

Diëtist gespecialiseerd in eetstoornissen (9.5 uur/week)

als zelfstandige of in loondienst

Deel deze vacature

Jouw functie

Context

De federale overheid investeert sinds 1 februari 2024 bijkomende middelen in zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met eetproblemen of -stoornissen. Doel is om te evolueren naar een zorgmodel waarbij de zorg bij eetproblemen en -stoornissen toegankelijker, betaalbaarder en geïntegreerder wordt.

 

Deel van dit zorgmodel is het zorgtraject eetstoornissen, waarbij jongeren met de diagnose anorexia, boulemia of binge eating disorder zo veel mogelijk ambulant en multidisciplinair geholpen worden. Dat gebeurt door samenwerking van een arts, een diëtist en een psycholoog/orthopedagoog die samen samen een behandelplan opstellen in een multidisciplinair overleg (mdo).

 

Om deze ambulante zorg van arts, diëtist en psycholoog te ondersteunen, komt er in elke provincie  gespecialiseerd eetstoornisteam. Deze gespecialiseerde teams worden Multidisciplinaire Ambulante Support Teams (MAST) genoemd en bestaan uit één of twee psychologen/orthopedagogen, een diëtist, een psychiater en een arts, samen 1,75 VTE. 

 

Opdracht van het MASTeam

 • een snellere en betere kennisontwikkeling over eetstoornissen
 • een meer toegankelijke zorg en uniforme aanpak van eetproblemen ongeacht de plaats van aanmelding
 • versterking van motiveringstechnieken om jongeren in de zorg te krijgen
 • stimulering van samenwerking tussen de verschillende hulpverleners (vb. tussen huisartsen, eerstelijnspsychologen, diëtisten, CGG, ziekenhuizen...)
 • ondersteuning in gerichte verwijzing

 

Jouw takenpakket

Je takenpakket bestaat uit twee luiken.

 

 1. Klinisch luik: Je geeft casusgericht advies rond diëtetiek aan ambulante hulpverleners (bv. (huis)artsen, psychologen, diëtisten) bij vragen of moeilijke trajecten. Die consult en support gebeurt via fysiek overleg, telefonisch of online.  Je biedt ook met het MASTeam zorgcoördinatie bij moeilijke trajecten. Het MASTeam is samen verantwoordelijk voor een telefonische of online permanentie van maandag tot en met vrijdag. Via wekelijks teamoverleg zal er casusbespreking, expertise-uitwisseling zijn binnen het MASTeam zelf.

 

 1. Beleidsmatig luik: Samen met het MASTeam inventariseer je de noden in Oost-Vlaanderen in kaart, en  detecteer je lacunes en discontinuïteit. Je rapporteert hierover aan de netwerkcoördinatie en stelt een beleidsmatige aanpak voor om het zorgaanbod meer af te stemmen op de zorgnoden.  Vorming aan ambulante hulpverleners (bv. huisartsen, CLB, JAC, ….) en verbinden met partners zullen daar deel van uitmaken.

 

Je realiseert als lid van het MASTeam het takenpakket in nauwe samenwerking met: 

 • de projectmedewerker eetstoornissen
 • de netwerkcoördinatie van RADAR
 • de Oost-Vlaamse  projectgroep eetstoornissen 
 • een nog op te richten Vlaams MASTeam-complex -15 jaar en +15 jaar, dat zal werken vanuit de nog op te richten referentiecentra

Jouw profiel

 • Je hebt een basisdiploma bachelor in de voedings- en dieetkunde.
 • Je bent een erkend diëtist.
 • Je hebt ruime klinische ervaring met de behandeling van de eetstoornissen anorexia nervosa, binge eating disorder en boulemia nervosa.
 • Je hebt bij voorkeur vormingen gevolgd die aanleunen bij de problematiek van eetstoornissen.
 • Je werkt evidence-based en volgens de draaiboeken van Eetexpert.
 • Je legt vlot contact met jongeren en jongvolwassenen met een eetstoornis en hun ouders.
 • Je kan je expertise duidelijk overbrengen en houdt er van andere hulpverleners in hun kracht te zetten.
 • Je kan vanuit een brede bril kijken naar eetgedrag, hulpverleners en organisaties kijken.
 • Je houdt ervan te pionieren en uitdagende paden te bewandelen. 
 • Je bent flexibel en staat open voor verandering en een voortdurende verbetering van de zorg.
 • Je legt vlot contacten met partners zoals Eetexpert, ANBN, … Je werkt intersectoraal samen met respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen in expertise van partners.
 • Je kan je vinden in de missie en visie van de conventie eetstoornissen  en in de missie van het netwerk RADAR.
 • Je beschikt over een rijbewijs B, kan beschikken over een wagen en bent bereid je te verplaatsen in de hele provincie Oost-Vlaanderen.

Ons aanbod

 • Je werkt in een team van experten in eetstoornissen die even leergierig zijn als jij.
 • Je maakt deel uit van de boeiende en dynamische werkomgeving van netwerk RADAR, waar toegankelijke en geïntegreerde zorg voor kinderen en jongeren centraal staat.
 • Je krijgt een werkplek/vergaderplek voor het MASTeam in groot-Gent, nog te bepalen in overleg met het hele MASTeam.
 • Onmiddellijke indiensttreding voor 25% (= 9.5 uur) als zelfstandige of in loondienst via ‘detachering’ vanuit je huidige werkgever of een partner-werkgever van RADAR. 

Interesse in deze job?

Bezorg je motivatiebrief en cv via solliciteer@radar.be voor 19 augustus 2024. Hou er rekening mee dat RADAR zich het recht voorbehoudt om een vacature vervroegd af te sluiten als er voldoende kandidaten zijn. Wacht dus niet tot de deadline als je interesse hebt.

 

Voor bijkomende informatie over deze vacature, neem gerust contact!

 

 

 

Ontdek de verschillende RADAR-programma’s

Ben je op zoek naar welke programma's RADAR heeft en wat ze doen? Dat vind je hier.