Sluit Logo Radar

DIXIT

Wanneer je als hulp of dienstverlener in communicatie wil gaan met anderstaligen, kan je aan de hand van het "Beslismodel: hoe communiceren met mijn anderstalige cliënt" (Agentschap Integratie & Inburgering, 2017) bepalen hoe je dit aanpakt. Het is aangewezen om zo veel mogelijk een beroep te doen op een telefoon- of sociaaltolk.


Om je cliënt of patiënt in te lichten over het gebruik van tolken, kan je de folder "Spreek jij een andere taal dan jouw hulpverlener" van het Oost- Vlaams Netwerk Cultuursensitieve zorg gebruiken. Laat kinderen liever niet tolken. De folder "Je kind als tolk" kan inzichten meegeven voor ouders en context.


Omdat een beroep doen op een tolk in realiteit niet altijd haalbaar is en er ook communicatie nodig is voor en na het inzetten van de tolk, bundelt DIXIT een aantal bestaande alternatieven of tools die kunnen inspireren of op weg helpen in mondelinge en schriftelijke communicatie met anderstaligen.


DIXIT is een digitale tool waarin je kan doorklikken naar verschillende bronnen. Opmerkingen, aanvullingen of feedback kan doorgegeven worden via crosslink@radar.be. DIXIT wordt regelmatig geüpdatet. De meest recente versie is steeds hier te downloaden.

 

Laatste versie: 06/04/22

download DIXIT