Sluit Logo Radar

BeBo: het belevingsbord

Het belevingsbord biedt de mogelijkheid om een hulpverleningsgesprek met kinderen die de Nederlandse taal niet beheersen meer structuur te geven. Het bord streeft naar een open en duidelijke communicatie tussen de hulpverlener en de cliënt(en). Het doel is om de hulpvraag van de cliënt(en) helder te krijgen.

 

Het belevingsbord is een prototype ontwikkeld door vijf HOGENT-studenten als bachelorproefproject op vraag van RADAR. Met deze tool willen ze een antwoord bieden op deze onderzoeksvraag:
Op welke manier optimaal communiceren met gezinnen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen in mobiele begeleidingen in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren?

 

De handleiding en materialen kan je hier downloaden.

 

Downloads:

Handleiding BeBo in PDF