Sluit Logo Radar
Terug naar overzicht

Halftijdse medewerker klinisch orthopedagoog / klinisch psycholoog

vzw Jong, Overkop Gent en de Conventie psychologische zorg in de eerste lijn Oost-Vlaanderen

Deel deze vacature

Jouw functie

Vzw Jong, Overkop Gent en de Conventie psychologische zorg in de eerste lijn ontvingen projectsubsidies in kader van het Sociaal Innovatiefonds en zijn op zoek naar een projectmedewerker! Draag jij kinderen en jongeren een warm hart toe? Krijg je energie van samenwerken? Heb je zin om geestelijke gezondheidszorg toegankelijker te maken voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties? Lees dan zeker verder!

 

vzw Jong?

Een thuis die versterkt, aangevuurd door gasten, voluit plezier, vechtend voor kansen!

vzw Jong is als Gents jeugdwelzijnswerk aanwezig in de buurten van de doelgroep zelf, dichtbij en laagdrempelig. In elk gebied hebben we verschillende teams en huizen waar kinderen, tieners en jongeren steeds welkom zijn en blijven.

We focussen ons op kinderen, jongeren en hun ouders die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden. Deze doelgroep is zeer divers, deze diversiteit vinden wij net de kracht van onze samenleving en onze werking. We kijken naar sterktes en kwaliteiten en geloven dat als we hierop inzetten de bereikte doelgroep groeikansen krijgt.

vzw Jong vertrekt daarbij vanuit de vrije tijd en organiseert samen met de kinderen en jongeren groepsgerichte vrijetijdsactiviteiten. Het is onze overtuiging dat alle kinderen en jongeren recht hebben op onbezonnen momenten waarbij ze zich kunnen uitleven.

Door in te spelen op hun noden en behoeften, komen we dagelijks ook in aanraking met andere levensdomeinen (welzijn, onderwijs, wonen, sport,…).

We vormen een brug tussen wie we bereiken via ons vrijetijdsluik en deze domeinen. Jeugdwelzijnswerkers stimuleren hierbij de zelfredzaamheid en vergroten daarbij hun maatschappelijke emancipatie.

 

Overkop Gent – Huis voor jongeren

In een OverKophuis staan de deuren open voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Jongeren kunnen er zonder afspraak binnenlopen tijdens de openingsuren. Een OverKop-huis is een veilige plek waar jongeren zich kunnen amuseren, rondhangen   en   vrienden   kunnen   ontmoeten.   Jongeren   vinden   er   ook een luisterend oor om over gelijk welk probleem te babbelen.

 

Wat kom je doen?

vzw Jong en Overkop Gent hebben goedkeuring voor een project binnen het Sociaal Innovatiefond van Stad Gent. Hiervoor zijn we op zoek naar een geëngageerde klinisch orthopedagoog of psycholoog uit de conventie voor eerstelijnspsychologische functies met goesting om zijn/haar steentje bij te dragen voor onze doelgroep en organisatie. Je bent bereid je op wekelijkse basis te verbinden aan onze werking en kan je vinden in de missie en visie van vzw Jong (zie beleidsnota op www.vzwjong.be). Het gaat over een combinatie van projectmedewerker in loondienst én als zelfstandig geconventioneerd KP/KO vindplaatsgericht werken bij vzw Jong.

 

Wij zien volgende grote luiken in de halftijds opdracht als projectmedewerker:

 

Ten eerste breng je als projectmedewerker de noden in kaart van de doelgroep op een wijklocatie samen met het team van jeugdwelzijnswerkers en de projectmedewerker van Overkop Gent. Je investeert hierin door op onze wijklocatie aanwezig te zijn op momenten dat ook onze werking open is voor de kinderen en jongeren (naschoolse uren). Op die manier kan je laagdrempelig in contact treden en vertrouwen opbouwen. Je maakt een analyse van de behoeften en werkt een plan uit om psychologische zorg dichtbij de kinderen en jongeren brengen. Dit plan krijgt vorm ism het team jeugdwelzijnswerkers en een projectmedewerker van Overkop Gent.

 

Binnen het plan heb je daarnaast aandacht voor laagdrempeligheid en cultuursensitiviteit van aangeboden hulp. Je opdracht dient om de preventieve psychologische ondersteuning of intensievere hulpverlening toegankelijk te maken. Het zal ook de bedoeling zijn om netwerk uit te bouwen rond psychologische thema’s om meer linken tussen de geestelijke gezondheidszorg en het jeugdwelzijnswerk te leggen. Faciliteren en ondersteunen in de vorm van intervisie kan hier ook deel van uitmaken. Je gaat dus ook aan de slag met medewerkers om hulpvragen te herkennen en een gepast antwoord op te bieden. Dit antwoord kan bestaan uit groepsactiviteiten opzetten en vorming organiseren, alsook toeleiding naar andere organisaties.

 

Een derde luik is als zelfstandig geconventioneerd KP/KO binnen het opgestelde plan ook GGGI’s en groepsaanbod opzetten voor onze doelgroep en op onze locatie. Een jeugdwelzijnswerker kan daarbij je partner zijn om de groep te begeleiden en mee richting te geven aan de inhoud van het groepsaanbod. We hopen dat deze samenwerking kan leiden tot diverse trajecten met individuele psychologische begeleiding voor onze doelgroep. Onze jeugdwelzijnswerkers zullen bruggen slaan naar de KO/KP en een warme overdracht voorzien. Qua problematiek merken we binnen de doelgroep vooral worstelingen rond identiteit, vertrouwen/wantrouwen, trauma, zware gezinscontext, … Inzetten op het versterken van de eigen copingsvaardigheden, een veilige spreekruimte bieden of uiten van emoties aanleren, taboedoorbrekend werken, … daar zien we heel wat kansen liggen voor een eerstelijns KO/KP.

Deze laatste opdracht komt bovenop de halftijdse projectmedewerkersopdracht en wordt gefinancierd door de conventie, maar is er onlosmakelijk mee verbonden. Hou er dus rekening mee dat je meer dan een halftijdse opdracht aanneemt door in te gaan op deze functie. De grootorde van de opdracht via de conventie is moeilijk in te schatten en zal variëren maar reken minstens een halve tot 1 dag per week. Je zal voor dit luik een overeenkomst aangaan met netwerk RADAR.

Jouw profiel

Over welke competenties beschik je?

Gezien het over een project gaat, is een open leerhouding, samenwerking en goede communicatie van belang. Daarnaast vragen we ook om proactief te handelen vanuit een integere en empathische houding. De psychologische begeleiding kunnen opvatten met ook non-verbale methodieken zien we als een belangrijk pluspunt. Een cultuursensitieve houding is een must gezien de doelgroep waarmee er gewerkt wordt binnen vzw Jong. De mogelijkheid hebben om vlot verbinding en connectie te maken met de doelgroep en hun leefwereld is belangrijk.

 

Voorwaarden:

  • Je bent bereid om halftijds in loondienst te komen werken als projectmedewerker binnen vzw Jong
  • Je bent daarnaast ter beschikking om je als zelfstandige aan onze organisatie te verbinden en een vindplaatsgericht aanbod te doen vanuit de verschillende functies van de conventie (GGGI, groepsaanbod, individueel aanbod).
  • Je bent reeds geconventioneerd of bent bereid om je te conventioneren en voldoet ook aan de voorwaarden. Meer info over conventionering in Oost-Vlaanderen via website RADAR.
  • Je kan een uittreksel uit het strafregister voorleggen.

Ons aanbod

  • We bieden een halftijdse projectfunctie van tijdelijke duur (2 jaar) aan volgens de geldende barema’s.
  • We bieden daarnaast ook onze werking als vindplaats aan om met cliënten aan de slag te gaan en willen deze samenwerking na het project verduurzamen. Mogelijke toeleiding van cliënten en het opzetten van een groepsaanbod in samenwerking met jeugdwelzijnswerkers binnen de conventie zal bovenop de halftijdse functie mogelijk zijn.
  • Je komt terecht in een dynamisch team met diverse expertise.
  • Binnen het project worden vele partnerschappen aangegaan waardoor je de kans krijgt te netwerken en aan kruisbestuiving te doen.
  • De job omvat de nodige flexibiliteit en uitdaging.
  • Hou er rekening mee dat het een project is dat gezamenlijk tot stand zal komen en waar we uiteraard samen regelmatig zullen evalueren of het zijn doelstellingen behaald.

Locatie van tewerkstelling

We hebben 7 wijklocaties en gaan van start met het project binnen 1 van onze wijken (namelijk HUBP Muide: Meulesteedsesteenweg 25) en breiden daarna verder uit naar een tweede wijkwerking. Onze centrale vestigingsplaats zit op Antwerpsesteenweg 195 in Sint-Amandsberg.

Interesse in deze job?

Heb je interesse? Kom naar ons infomoment op dinsdag 27 augustus tussen 15:30-16:30u bij vzw Jong, Antwerpsesteenweg 195, 9040 Sint-Amandsberg. Graag een seintje aan Celine Rijcken via celine.rijcken@vzwjong.be indien je aanwezig zal zijn.

 

Solliciteren kan tot 2 september 2024 met CV en motivatiebrief via de website www.vzwjong.be. Sollicitatiegesprekken gaan door op 10 september 2024 tussen 13u-17u. Indiensttreding zo spoedig mogelijk.

 

Met vragen over de vacature of bij interesse kan je terecht bij celine.rijcken@vzwjong.be of 0478/928344. Meer info over vzw Jong op www.vzwjong.be

 

Met vragen over conventioneren kan je terecht bij Liesl.vereecke@psy-ovl.be (vanaf 12/8/24). Ook hier kan je alvast heel wat informatie vinden:

Ontdek de verschillende RADAR-programma’s

Ben je op zoek naar welke programma's RADAR heeft en wat ze doen? Dat vind je hier.