Sluit Logo Radar

Eerstelijnpsychologen - Informatie voor psychologen en orthopedagogen

Verwachtingen en functieprofiel

De specifieke verwachtingen ten aanzien van de klinische psychologen/orthopedagogen die eerstelijnspsychologische sessies wensen te realiseren in het Netwerk RADAR kan u terugvinden in de overeenkomst die met het netwerk RADAR dient afgesloten te worden.

 

Doorheen de wervingsprocedure zal vertrokken worden vanuit volgende functieomschrijving.

 

 

Vergoeding

Per sessie ontvangt de geregistreerde ELP €61.17 (intake van 60 min) of €45.88 (vervolgafspraak van 45 min), waarvan de zorggebruiker €11.20 zal betalen (€4 indien verhoogde tegemoetkoming).

 

 

Vorming en intervisie

De psychologen en orthopedagogen die een overeenkomst aangaan met Radar, krijgen ook gratis intervisie en vorming aangeboden. De vorming vertrekt vanuit de noden van de ELP'ers en gebeurt in samenwerking met de eerstelijnspsychologen van 1Gezin1Plan en in samenwerking met Radar Crosslink. Enkele thema's die in 2021 aan bod zullen komen zijn vechtscheiding, rouw, trauma en emotieregulatie. 

 

 

Aanmeldingsprocedure

Klinisch psychologen/orthopedagogen die eerstelijnspsychologische sessies wensen aan te bieden voor kinderen/jongeren (en hun context) in Oost-Vlaanderen, kunnen hun interesse kenbaar maken via dit invulformulier

 

Voor bijkomende informatie kan u terecht bij:

Nathalie Haeck
Projectmedewerker ELP Kinderen en Jongeren
nathaliehaeck@cgg.dedriestromen.be
T 0491 39 42 95