Sluit Logo Radar

Eerstelijnpsychologen - Informatie voor psychologen en orthopedagogen

Belangrijk: Hartelijk dank voor uw interesse in het aanbieden van (eerstelijns)psychologische sessies in Oost-Vlaanderen. De nieuwe overeenkomst zou ten vroegste in werking treden op 1 september 2021 en zal de huidige overeenkomst vervangen. Gelet op de omvang van de opdracht, de nood aan afstemming met verschillende actoren (in en tussen de netwerken, eerstelijnszones (ELZ), huidige ELP'ers, psychologen(kringen),...) rond governance, wijze van samenwerking, administratieve procedures, organisatie van de psychologische functies, enz. is het onhaalbaar om op 1 september 2021 operationeel te zijn. We streven ernaar om dit zo snel mogelijk te zijn. 

 

Indien u graag op de hoogte blijft over de volgende stappen die ondernomen worden kan u dit via dit formulier kenbaar maken. We contacteren u dan zodra er meer nieuws beschikbaar is.

 

Voor bijkomende informatie kan u terecht bij:

Nathalie Haeck
Projectmedewerker ELP Kinderen en Jongeren
nathaliehaeck@cgg.dedriestromen.be
T 0491 39 42 95