Sluit Logo Radar

Steekkaarten 'Zo ouder, zo kind?' bestellen

'Zo ouder, zo kind' wil hulpverleners ondersteunen in het aanspreken van ouders die drank of drugs gebruiken.

 

De steekkaarten zijn opgedeeld in vijf categorieën: casussen, gerelateerde thema’s, drugs, reflecties en algemene informatie. Ze zijn telkens volgens eenzelfde stramien opgebouwd: de voorzijde leidt het thema in en spoort aan tot reflectie over het thema of de voorliggende casus. Op de achterzijde staan tips, informatie en verwijzingen om mee aan de slag te gaan.

 

Het opzet van de steekkaarten is hulpverleners te laten reflecteren over de omgang met middelengebruik bij ouders. De tips zijn bruikbaar voor zowel individuele hulpverleners als voor teams of organisaties. Op die manier kunnen de steekkaarten een tool zijn om op organisatieniveau een beleid in verband met gebruikende ouders uit te werken. Anderzijds bieden ze ook handvatten aan hulpverleners die in een concrete casus vastzitten en op zoek zijn naar een alternatieve 'ingang' om met de ouders over hun gebruik in gesprek te gaan. In die zin zijn de steekkaarten dus ook perfect individueel te gebruiken. Verder kunnen de steekkaarten gebruikt worden bij inter- of supervisies, bij vormingen of als informatiebron voor hulpverleners. Er zijn hierbij bovendien zeker nog een aantal mogelijke gebruikswijzen niet genoemd; we nodigen dan ook iedereen uit die met dit thema in aanraking komt om creatief met de steekkaarten aan de slag te gaan.

 

Het Zorgcircuit Middelenmisbruik Jongeren Oost-Vlaanderen nam in 2014 initiatief voor dit project en volgde het verloop ervan van dichtbij op. De tweede druk werd in 2019 geactualiseerd door RADAR Crosslink.

 

Je kan de steekkaarten aanvragen via crosslink@radar.be. Deze zijn gratis m.u.v. de verzendkosten. Je kan de kaarten na afspraak ook zelf ophalen in de Oude Abdij Drongen.