Sluit Logo Radar
Terug naar overzicht
Vacature PDF
Deel deze vacature

Uw functie

Situering


Het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen (RADAR) is een intersectoraal samenwerkingsverband van verschillende partners die betrokken zijn bij de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren in Oost-Vlaanderen.
RADAR zet zich in om o.a. de zorgcontinuïteit te verbeteren, de leesbaarheid van het werkveld te verhogen, de expertise in het kader van geestelijke gezondheid te versterken, en empowerment & de integratie met andere levensdomeinen van kinderen en jongeren (en hun context) te realiseren. Daarnaast bundelen verschillende partners, die deel uitmaken van het RADAR-netwerk, de krachten en expertise in verschillende, complementaire programma’s: Crisis, Care, Connect 0-4, Connect 14-25, Crosslink, Ondersteuningsteam Jeugdhulp en Trajectcoördinatie. Meer info is terug te vinden via www.radar.be.


Binnen het programma Crosslink zijn we op zoek naar een deeltijdse medewerker die het huidige 6-koppige team graag wil versterken.


Crosslink heeft als doel de competenties van professionelen te delen, te versterken en uit te breiden. De opdracht van Crosslink werd opgedeeld in drie functies:

 • Netwerkpunt RADAR
  Het Netwerkpunt RADAR biedt casusgebonden ondersteuning aan professionelen in de zoektocht naar gepaste hulpverlening, bij vragen rond vroege signalen van geestelijke gezondheidsproblemen bij kinderen en jongeren (0-18j.). Het netwerkpunt richt zich voornamelijk tot professionelen uit de 0e en 1e lijn (huisartsen, CLB, huis van het kind, JAC, algemene ziekenhuizen, OCMW's, …). Het doel is om deze professionelen wegwijs te maken in het bestaande hulpverleningsaanbod. Meer info over het netwerkpunt is terug te vinden via de website:www.radar.be/netwerkpunt
 • Competentieknooppunt
  Het competentieknooppunt heeft als doel professionelen te ondersteunen in hun zoektocht naar expertise, vorming en training inzake geestelijke gezondheid. Crosslink gaat binnen het bestaande aanbod op zoek naar hoe vragen en antwoorden i.f.v. competentieversterking tussen partners verbonden kunnen worden. Waar nodig kan Crosslink mee aansturen op het creëren van een nieuw aanbod.
 • Faciliteren van intersectorale ontmoeting en uitwisseling van expertise
  Crosslink organiseert initiatieven om uitwisseling, samenwerking en verbinding tussen professionelen te stimuleren. Dit onder andere aan de hand van intersectorale intervisie, supervisie, studiedagen, personeelsuitwisseling, project Vreemdgaan, …

 

Functieomschrijving

Het takenpakket binnen de huidige vacature situeert zich binnen de functie “Netwerkpunt RADAR”.

 • Je ondersteunt professionelen die zoekend zijn in het aanbod geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren in Oost-Vlaanderen met betrekking tot casusgebonden oriëntaties. Als medewerker van het netwerkpunt ga je op zoek naar een goede match tussen vraag en aanbod. Je neemt echter de regie van de hulpvraag niet over. Je informeert de betrokken professionals en biedt opties aan bij hun zoektocht naar een passend aanbod.
 • Je verzorgt mee de (telefonische) permanentie minstens één dag per week van 9u – 12u.
 • Je werkt mee aan de verdere promotie, inhoudelijke ontwikkeling en evaluatie van het Netwerkpunt RADAR
 • Je capteert knelpunten binnen het zorgaanbod

Uw profiel

 • Je beschikt over een bachelor-diploma in een menswetenschappelijke richting
 • Je kunt vlot en helder communiceren, zowel mondeling als schriftelijk
 • Je beschikt over een netwerkgerichte basishouding: open, positief, verbindend en ondersteunend, integer, flexibel, dynamisch en transparant
 • Je hebt affiniteit met het thema geestelijke gezondheid bij kinderen, jongeren en hun context
 • Je wil en kan zowel zelfstandig als in teamverband werken
 • Je hebt een goede kennis van courante software toepassing (Microsoft Excel, Office, Outlook, Teams, …)
 • Je bent bereid je in de provincie Oost-Vlaanderen te verplaatsen wanneer nodig

 

Strekt tot aanbeveling

 • Een goede kennis van de sociale kaart van Oost-Vlaanderen
 • Voeling met eerstelijnswerk; met partners uit de brede instap (K&G, CLB, CAW)
 • Vanaf september 2021 beschikbaar zijn

Wij bieden

Een dynamische teamwerking in een aangename en ondersteunende werkcontext;

 • Een uitdagende job waarin je actief meewerkt aan de ontwikkeling van een jong en dynamisch netwerk
 • Kans tot opleiding, vorming en persoonlijke ontwikkeling
 • Glijdende arbeidsuren volgens het principe van stam- en glijtijden met uitzonderlijk avondwerk;
 • Contract bepaalde duur tot eind 2022 volgens paritair comité 330.04 voor gezondheidsinstellingen en –diensten met kans op verlenging.
 • Tewerkstelling van 0.35vte bij Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid.
 • Standplaats: Oude Abdij, Drongen.
 • Deze vacature kan, indien gewenst, gecombineerd worden met volgende vacature binnen Het PAKT. Gelieve bij uw sollicitatie expliciet te vermelden of u beide vacatures eventueel wenst te combineren.

 

VLOGG en RADAR gaan voluit voor gelijke kansen en beschouwen diversiteit als een meerwaarde. Je kwaliteiten, competenties en motivatie zijn belangrijker dan je leeftijd, afkomst, geslacht, geaardheid of een eventuele beperking.

Solliciteren?

Bijkomende info met betrekking tot het programma Crosslink en de vacature kan worden opgevraagd bij Liesl Vereecke, coördinator Crosslink (0491/56.96.54) of Carine Eeckhout, regiocoördinator VLOGG, werkgever van de medewerkers binnen Crosslink (0490/44.41.55).


Kandidaturen (motivatiebrief en cv) kunnen per mail verstuurd worden tegen uiterlijk maandag 9 augustus 2021 naar carine.eeckhout@overlegplatformgg.be.


Sollicitatiegesprekken gaan door op donderdag 19 augustus 2021.

Ontdek de verschillende RADAR-programma’s

Ben je op zoek naar welke programma's RADAR heeft en wat ze doen? Dat vind je hier.