Sluit Logo Radar
Terug naar overzicht
Deel deze vacature

Uw functie

Functieomschrijving


Care is een zorgprogramma binnen RADAR voor mobiele, aanklampende GGZ.
Als medewerker van het mobiel Care team ben je onderdeel van een breed, samengesteld interdisciplinair team met een teamcoördinator en netwerkpsychiater(s). Je bent voornamelijk autonoom aan de slag, maar je neemt ook deel aan overleg, vorming en afstemming op teamniveau. Je werkt vanuit diverse flexplekken verspreid over de partnerorganisaties die werkgeverschap opnemen.


Je verleent aanklampende, mobiele en laagdrempelige hulp om breuken in het zorgtraject te vermijden en/of te herstellen van kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar, met een complexe, meervoudige problematiek op diverse levensdomeinen en een (risico op/ontwikkeling naar) psychische/ psychiatrische problemen/ stoornissen door:

 • individuele trajecten voor kinderen/jongeren en hun ouders te voorzien
 • te investeren in bijkomende en effectieve samenwerking met diensten en centra
 • voorzieningen en hulpverleners te ondersteunen die al betrokken zijn

 

Deze taken en activiteiten omvatten onder andere: casemanagement, coaching, therapeutische interventies, psychosociale ondersteuning, binnen brengen van de kinder- en jeugdpsychiatrische kijk, psycho – educatie, ouderbegeleiding, diagnostische vertaalslag, teamondersteuning in scholen/voorzieningen/… Hierbij werk je telkens nauw smaen met de ouders/opvoedingsfiguren, context en het netwerk rondom het kind/de jongere, alsook met transsectorale partners binnen jeugdhulp en volwassenenzorg. Deze samenwerking handelt telkens in het belang van het kind of de jongere. Het doel is ertoe bij te dragen dat de zorgregie terug in handen van kind/jongere en zijn/haar ouders en omgeving terecht komt.


Naast de zorginhoudelijke ontwikkeling van je zorgtrajecten neem je ook deel aan inhoudelijke ontwikkeling van het Care programma. Je draagt mee de visie en missie uit van het mobiel Care team, alsook van het netwerk RADAR.


Functievereisten

 

 • Je hebt minimum een bachelor in de menswetenschappen (psychiatrische verpleegkunde, maatschappelijk werk, orthopedagogie, toegepaste psychologie...).
 • Je hebt - op basis van ervaring en of opleiding - kennis van het mobiel, verbindend en netwerkend handelen, alsook van de doelgroep.
 • Je bezit een goede kennis van psychopathologie, behandelmogelijkheden en behandelmodules.
 • Je hebt een goede kennis van het transsectorale jeugdhulpverleningslandschap en je hebt enig zicht op de volwassenenzorg.
 • Je hebt een uitgesproken interesse in de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren en ervaring in het werken met de doelgroep.
 • Je hebt eventueel ervaring en of kunde rond infants, in teamondersteuning en casemanagement.

Uw profiel

Competenties en attitudes:

 

 • Je werkt plan- en doelmatig vanuit de visie, missie en waarden van het mobiel Care team.
 • Je werkt cliëntgericht: je werkt krachtversterkend en je kan actief en empathisch luisteren.
 • Je werkt netwerkgericht: je bent meervoudig partijdig en je kan ageren in complexe/crisis situaties. Je bent besluitvaardig in het zoeken naar oplossingen.
 • Je hebt voldoende veerkracht om om te gaan met tijdsdruk, emotionele stress en stressvolle, onvoorspelbare situaties. Tegelijk ben je jou bewust van je eigen grenzen en je beperkingen
 • Je bent er van overtuigd dat je samen met de andere teamleden en de actoren van het netwerk steeds een 'gedeelde verantwoordelijkheid' draagt en je handelt hiernaar.
 • Je kan kritisch en empathisch reflecteren over jezelf en anderen. Je kan in- en uitzoomen en je kan mentaliseren rond de zorgtrajecten die je opneemt.

 

Andere voorwaarden

 

 • Je bent op korte termijn beschikbaar.
 • Je hebt een rijbewijs B en eigen vervoer.
 • Je bent bereid over heel Oost-Vlaanderen te werken en je met de auto te verplaatsen.
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands. Kennis van andere talen is een meerwaarde.

Wij bieden

 • Een voltijds contract van bepaalde duur
 • Startdatum: 02 september 2021
 • Het werkgeverschap wordt opgenomen door P.C. Dr. Guislain
 • Verloning volgens de officiële barema’s van IFIC 14
 • De sollicitatiegesprekken zullen doorgaan op 12 augustus 2021 in de namiddag

Solliciteren?

Bijkomende info kan opgevraagd worden bij Evelien Dobbelaere, teamcoördinator mobiel Care team (0474 84 03 38) en voor de werkgever bij Filip Morisse, P.C. Dr. Guislain (09 243 55 52).
Kandidaturen (motivatiebrief van maximum 1 A4 en cv) kunnen per mail verstuurd worden tot en met 30 juli 2021 naar evelien.dobbelaere@pcgs.be

Ontdek de verschillende RADAR-programma’s

Ben je op zoek naar welke programma's RADAR heeft en wat ze doen? Dat vind je hier.