Sluit Logo Radar

Themaspecifiek consult

Loop je als professional uit de niet-gespecialiseerde GGZ voor kinderen en jongeren vast met een kind/ jongere en/of hun context op vlak van een specifiek thema rond psychisch welzijn, of wil je graag meer houvast bij het werken met een kind of jongere (en zijn context) binnen een specifiek thema waar je zelf minder affiniteit mee of kennis van hebt? 

 

In onderstaand overzicht vind je per thema de partners die gratis telefonisch of online, inhoudelijk, casus-gebonden consult aan professionals bieden.

Themaspecifiek consult kan helpen in de zoektocht naar opties voor een gepast handelen, hoe je het kind/ jongere en/of hun context zelf het best kan ondersteunen. 

 

Wanneer jouw vraag niet past binnen deze thema's, kan er ook beroep gedaan worden op het generiek consult onderaan deze pagina. 

 

Consultvragen verschillen van aanmeld- of oriëntatievragen. Indien je als professional minder vertrouwd bent met het hulpverleningsaanbod geestelijke gezondheid en op zoek bent naar een gepast aanbod om naar door te verwijzen, kan je terecht bij de bestaande oriëntatiefuncties. Klink hier voor meer info.

 

Dit overzicht wordt het best weegegeven in Chrome of Firefox.

Generiek Consult

Aanvullingen of feedback?

Kunnen professionals ook bij jouw organisatie terecht voor telefonisch, inhoudelijk consult rond één van deze thema's of andere thema's?

Ontbreekt er nog een thema, dienst, organisatie in dit overzicht?

Of heb je een vraag m.b.t. dit themaspecfiek consultaanbod?

 

Laat het weten via crosslink@radar.be!

Het overzicht kwijt?

Wil je meer duidelijkheid over het onderscheid tussen orientatie en consult en wanneer je waar beroep op kan doen? 

 

Raadpleeg de beslisboom: klik hier