Sluit Logo Radar

Oproep: onderzoek naar de ervaringen en noden van kinderen en jongeren met een broer/zus of een ouder die donkere gedachten heeft

vrijdag, 06 mei

Leven met een broer, zus, mama of papa die zelfmoordgedachten heeft, kan heel zwaar zijn. Met dit onderzoek willen we beter begrijpen wat de ervaringen en noden zijn van jonge mensen die zich in deze situatie bevinden. Daarom verzamelen we de verhalen van kinderen, jongeren en jongvolwassen tussen 8 en 24 jaar.

 

Wil je zelf je verhaal doen of ken je iemand die interesse heeft om deel te nemen aan het onderzoek? Surf dan naar kcgezinswetenschappen.be/deelname-onderzoek Of neem contact op met onderzoeker Alexandre Reynders alexandre.reynders@odisee.be 0476 710 786.

 

Meer info

 • Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee) voert een onderzoek naar de ervaringen en noden van kinderen en jongeren met een suïcidale broer/zus of ouder.
 • In het kader van dit onderzoek willen we kinderen, jongeren en jongvolwassenen (8 tot 24 jaar) die een suïcidale broer/zus of ouder hebben, de gelegenheid bieden om hun verhaal te doen.
 • Onder ‘suïcidaal’ verstaan we dat het gezinslid uiting geeft aan suïcidale gedachten en/of gedrag. Deze gedachten kunnen zowel latent als acuut zijn. Ook een lichte vormen van suïcidaliteit komt in aanmerking. De brussen of kinderen van het suïcidaal gezinslid moeten op de hoogte zijn van de suïcidegedachten.
 • VERLOOP
  • Kandidaat-deelnemers worden gecontacteerd voor een verkennend gesprek. Er wordt vervolgens een afspraak gemaakt voor een interview op een moment en plaats die de deelnemer zelf mag kiezen (heel Vlaanderen en Brussel). In het geval van minderjarigen verlopen deze eerste gesprekken via de ouders.
  • Kandidaat – deelnemers hebben steeds het recht om niet te deel te nemen of hun deelname op gelijk welk moment stop te zetten zonder dat dit nadelige gevolgen zal hebben.
  • Het interview zelf duurt ongeveer 1.5 à 2 uur. Het is een open gesprek, er worden dus geen vragenlijst overlopen. De gespreksmethode wordt aangepast aan de leeftijd van de deelnemer.
 • VOORDELEN:
  • De deelnemers vinden het gesprek voor zichzelf heel zinvol. Naasten ervaren het als positief om de kans te krijgen om hun verhaal te kunnen doen vanuit hun eigen perspectief (hoe zij dit alles beleven) buiten een hulpverleningscontext om en dit zonder dat de focus ligt op het suïcidaal gezinslid.
  • Deelnemers ontvangen een waardebon van 20€ van de Standaard Boekhandel.
  • Deelnemers worden uitgenodigd voor de studiedag, ontvangen de resultaten van het onderzoek en ze kunnen het transcript van het interview krijgen.
  • (!) zorgverleners geven aan dat er niet altijd ruimte is om het onderzoek bekend te maken bij de doelgroep of dat de naaste niet ‘klaar is’ om deel te nemen. We laten deze inschatting uiteraard over aan de zorgverlener. In veel gevallen loopt het suïcidaal proces  over een langere tijd en zijn de gezinsleden reeds langere tijd ‘vertrouwd’ met de situatie. In dit geval zullen gezinsleden zelden misnoegd zijn indien zij over het onderzoek geïnformeerd worden. De ervaring leert dat de deelnemers zelf goed kunnen beslissen of ze al dan niet willen/kunnen deelnemen aan het onderzoek.

 

 • NAZORG
  • Onmiddellijk na het gesprek is er een nabespreking
  • Een week na het gesprek wordt de deelnemer en/of ouder (indien hij/zij dit wenst) opnieuw gecontacteerd voor een tweede nabespreking
  • Indien blijkt dat er een hulpvraag is, wordt er gewerkt rond een doorverwijzing.
  • Deelnemers worden uitgenodigd voor een lotgenotencontact samen met andere deelnemers (niet verplicht)
 • DOEL
  • Inzicht krijgen in de noden en ervaringen van een ‘vergeten’ doelgroep
  • Inzichten worden verwerkt tot ondersteunende tools (booklet, website, app…?)
  • Inzichten worden verwerkt in een professionaliseringsaanbod.
  • De doelgroep meer aandacht geven in het (suïcide)preventiebeleid en binnen de hulpverlening
 • Dit onderzoek (met code G 2021 05 2057) werd goedgekeurd door de Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie (SMEC) van de KULeuven en UZBrussel en wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid. Familieplatform GG en VLESP zetelen in de stuurgroep.
 • Concreet:
  • Dit interviews lopen tot september 2022.
  • We vragen hulpverleners om dit onderzoek bekend te maken bij de doelgroep. Indien initiële interesse mag een flyer meegegeven worden. Indien gewenst mag de kandidaat zijn/haar contactgegevens aan de hulpverlener overmaken die de contactgegevens vervolgens aan mij doorgeeft. Ik neem dan zelf contact op.
Deel dit nieuwsbericht

Ontdek de verschillende RADAR-programma’s

Ben je op zoek naar welke programma's RADAR heeft en wat ze doen? Dat vind je hier.