Sluit Logo Radar

Ontdek RADAR 2022

dinsdag, 06 december

Wil je meer uitleg over hoe de verschillende programma's van RADAR werken?

Kom dan op 6 december naar Ontdek RADAR! Je leert op een interactieve manier de werking van RADAR beter kennen.

We verwelkomen je graag vanaf 8.45 uur.

 

Agenda

 

8.45 tot 9.15 uur: Ontvangst

9.15 tot 9.45 uur: Algemene intro

9.45 tot 11 uur: Ontdek RADAR per cluster

11 tot 11.15 uur: Koffiepauze

11.15 tot 12.30uur: Ontdek RADAR per cluster

12.30 tot 13.30 uur: Lunch

 

Waar & wanneer?

Ontdek RADAR gaat door op dinsdag 6 december in Gent

IVV Sint-Vincentius (voorheen Vormingscentrum Guislain)
Jozef Guislainstraat 45 - 9000 Gent

 

Inschrijven

Inschrijven kan via deze link tot 1/12/2022

Verschillende programma's worden gegroepeerd in een cluster en dan samen in kleine groep voorgesteld. Bij inschrijving geef je aan welke 3 clusters je voorkeur uitdragen. Je zal hierna 2 van deze 3 tafels kunnen volgen. De uitleg over de verschillende programma’s vind je onderaan deze uitnodiging.

Hieronder kan je terugvinden hoe de clusters eruit zien:

  • Cluster 'Snel': Crisis
  • Cluster 'Gedeeld': Care/Casemanagement en Ondersteuningsteam
  • Cluster 'Vroeg': Connect 0-4, Connect 14-25 en de conventie psychologische hulp in de eerste lijn
  • Cluster 'Samen': Crosslink en netwerkcoördinatie

Graag tot dan!

 

Deel dit nieuwsbericht

De verschillende programma's

 

Het programma Crisis biedt op korte termijn hulp aan een kind of jongere met plotse (toename van) psychische problemen, waardoor de draaglast de draagkracht van het kind/jongere en zijn context overstijgt. Wanneer een crisis ontstaat, kan men telefonisch contact opnemen met het programma Crisis. Er wordt dan samen met de aanmelder ingeschat of een mobiele crisisinterventie aangewezen is.
 
Care is een programma dat mobiele en aanklampende hulpverlening vanuit de geestelijke gezondheidszorg biedt. Het richt zich tot alle moeilijk bereikbare kinderen, jongeren en hun context met (een ontwikkeling naar/ verhoogd risico op) psychische/psychiatrische problemen/stoornissen en mogelijke bijkomende kwetsbaarheden.
 
Het programma Casemanagement richt zich tot kinderen en jongeren met een (vermoeden van) psychische/psychiatrische problematiek, wiens zorgtraject is vastgelopen of dreigt vast te lopen. Trajectcoördinatie voorziet voor deze doelgroep in de coördinatie van overleg én zorg.
 
Ondersteuningsteam
Het 'Ondersteuningsteam” wordt gedragen vanuit een nauwe samenwerking tussen de afdeling Continuïteit en Toegang (Agentschap Opgroeien), het Netwerk RADAR en het Intersectoraal Regionaal overleg Jeugdhulp Oost-Vlaanderen (IROJ OVL). Dit programma zal zich richten tot alle residentiële jeugdhulpvoorzieningen (BJB, VAPH en CKG) in Oost-Vlaanderen (en GI De Zande in West-Vlaanderen). Deze residentiële jeugdhulpvoorzieningen kunnen de vraag stellen naar ondersteuning in het begeleiden van hun kinderen en jongeren die kampen met een psychische kwetsbaarheid. Vanuit dit programma zal sterk ingezet worden op outreachend, casusgebonden advies en consult. Indien aangewezen zal samen met andere relevante partners ingezet worden op diagnostiek en behandeling. Dit programma zal een doorstart kennen in najaar 2019. Het spreekt voor zich dat in tussentijd de samenwerking tussen de betrokken actoren, op basis van eerste cases, verder geëxpliciteerd zal worden.
 
Het programma Connect 0-4 (infants) bevordert de preventie, vroegdetectie en vroeginterventie van psychische problemen bij gezinnen met jonge kinderen (-9 maand tot 4 jaar) in hun (gezins-)context.
 
Connect 14-25 is een programma dat zich richt op vroegdetectie en -interventie bij psychosegevoeligheid en/of middelengebruik bij jongeren tussen 14 en 25 jaar.
 
De conventie 'Psychologische functies in de eerste lijn' is het model waarmee geconventioneerd aanbod van klinisch psychologen en orthopedagogen in de eerste lijn uitgerold werd door middel van eerstelijnspsychologische hulp (ELP) en gespecialiseerde hulp (GPZ). Het betreft een laagdrempelig, toegankelijk aanbod voor personen met milde tot matig ernstige psychische klachten, die d.m.v. een kortdurend aanbod aangepakt kunnen worden. 
 
Het programma Crosslink heeft als doel de competenties inzake geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren te verruimen door:

  • Intersectorale expertise-uitwisseling en competentiebevordering rond de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren
  • Bruggen te bouwen tussen partners en hen te verbinden
  • Samenwerking te optimaliseren en netwerking te bevorderen

Ontdek de verschillende RADAR-programma’s

Ben je op zoek naar welke programma's RADAR heeft en wat ze doen? Dat vind je hier.