Sluit Logo Radar

Conventie psychologische functies in de eerste lijn - Federale communicatie

vrijdag, 06 mei

Ongeveer 25% van de Belgen zal op een bepaald moment in zijn/haar leven een psychisch onwelbevinden of probleem ervaren. Tijdens de COVID-19 pandemie is er een significante toename van mensen met vooral lichte tot matige klachten zoals sombere gedachten, angstklachten, gevoelens van eenzaamheid, toegenomen werkdruk, onevenwicht tussen werk en privéleven,…

 

Om ervoor te zorgen dat deze problemen niet escaleren of chronisch worden zoals psychiatrische stoornissen, hebben de Belgische regeringen een gedeeld initiatief opgestart om eerstelijnspsychologische zorg met oog op preventie, vroeg-interventie en -detectie te gaan versterken. Concreet kunnen burgers aan een verminderd tarief tot zelfs gratis beroep doen op psychologische individuele of groeps-ondersteuning om hun veerkracht te versterken en hun welbevinden te verbeteren.

 

Er werd rekening gehouden met feedback op het vorige ELP-proefproject zoals het belang van rechtstreekse toegankelijkheid voor de eerstelijnspsychologische functie, en verbeterde randvoorwaarden voor de geconventioneerde verstrekkers.

Dit aanbod wordt regionaal uitgerold door de Netwerken Geestelijke Gezondheidszorg. Met een vast budget en de wens om deze middelen via een public health visie te verdelen, analyseert elk netwerk de behoeften van zijn bevolking en identificeert het kwetsbare groepen voor wie de versterking van het psychologische zorgaanbod een prioriteit is. Om de continuïteit van de zorg te waarborgen in het licht van een gezondheidscrisis, hebben de netwerken eind 2021 de eerste zelfstandige klinische psychologen en orthopedagogen in dienst genomen, hoofdzakelijk vanuit de vorige overeenkomst. Momenteel, dankzij de verfijnde behoefteanalyse, is in de netwerken een nieuwe wervingsfase gestart. Wij hebben u nodig!

 

Wilt u graag ondersteuning bieden aan kwetsbare doelgroepen die het meest getroffen zijn door de COVID-19-pandemie? Vindt u het belangrijk dat burgers aan een verminderd tarief gebruik kunnen maken van psychologische zorg? Wilt u graag werken in een multidisciplinaire en intersectorale omgeving?

Op 12/05/22 en 13/05/22 zullen nog twee info-sessies georganiseerd worden op federaal niveau over dit nieuwe aanbod:

 

In Oost-Vlaanderen kunnen klinisch psychologen (KP), orthopedagogen (KO) en (erkende) organisaties (EO) zich sinds 25/4 kandidaat stellen voor het aanbieden van individuele eerstelijnspsychologische zorg en/of het aanbieden van individuele gespecialiseerde zorg.


Daarnaast gaan wij op zoek naar vindplaatsen in de regio waardoor psychologische zorg ook beter toegankelijk zal worden. U vindt de oproepen met verdere toelichting hier:

Deze oproepen staan ook gebundeld in 1 map, waar u ook de opnames van de belangrijkste infosessies en de FAQ omtrent deze conventie terugvindt.

Indien u zich wil kandidaat stellen, kan u dit via onderstaande links doen:

Portfolio voor de zelfstandig klinisch psycholoog en orthopedagoog

Portfolio voor de (erkende) organisaties

Formulier voor geïnteresseerde potentiële vindplaatsen

 

Meer informatie vind u terug op de website van de netwerken GGZ;

 

Deel dit nieuwsbericht

Ontdek de verschillende RADAR-programma’s

Ben je op zoek naar welke programma's RADAR heeft en wat ze doen? Dat vind je hier.