Sluit Logo Radar
Terug naar overzicht
Vacature PDF
Deel deze vacature

Uw functie

Maak je graag mee het verschil voor kinderen en jongeren?
Is verbindend werken jouw tweede natuur?
Word je graag uitgedaagd?
Ben je gebeten door beleidsmatig werk?
Dan is deze vacature mogelijks iets voor jou!
 

Situering

 

Het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen (RADAR) is een intersectoraal samenwerkingsverband van verschillende partners die betrokken zijn bij de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren in Oost-Vlaanderen. Elke partner van het netwerk heeft een opdracht m.b.t. het bevorderen van het mentaal welbevinden van kinderen, jongeren (en hun context) en engageert zich om dit ook in RADAR te realiseren. RADAR is een samenwerkingsverband van diverse partners dat voor elk kind/jongere (en hun context) het recht op toegankelijke en kwaliteitsvolle, geïntegreerde (partners en competenties verenigend) geestelijke gezondheidszorg op maat realiseert. Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind is voor ons hierin een leidraad (zie ook missie – en visietekst en strategisch plan RADAR 2021-2025 RADAR).

 

RADAR werkt met verschillende programma’s die zich in een ruimer clustermodel situeren.

 

De huidige vacature situeert zich binnen de cluster “samen”. Deze cluster vormt een centrale spil in RADAR waarbinnen zich de netwerkcoördinatie, de participatiecoach, de netwerkpsychiaters,   de medewerkers programma Crosslink, de leden netwerkcomité & netwerkforum van RADAR situeren. Als stafmedewerker maak je met twee collega’s deel uit van de netwerkcoördinatie.

 

Functieomschrijving

Het takenpakket binnen de huidige vacature situeert zich algemeen binnen de cluster “Samen” en specifiek binnen de opdrachten van netwerkcoördinatie RADAR. De drie medewerkers van de netwerkcoördinatie nemen samen volgende taken op:

 • Het creëren van draagvlak en betrokkenheid bij partners en medewerkers in het netwerk, waardoor performante intersectorale samenwerkingsrelaties worden uitgebouwd en onderhouden.
 • Het includeren van het volledige continuüm van gezondheidspromotie, preventie, vroegdetectie en -interventie tot (vervolg)zorg, bij de ontwikkeling en evaluatie van beleidsplannen.
 • Het uitwerken, implementeren en evalueren van de visie, missie en waarden van het netwerk in nauwe samenwerking met collega’s netwerkcoördinatie, participatiecoach, netwerkpsychiater(s), collega’s crosslink, netwerkcomité, netwerkforum, stuur- en procesgroepen, enz.
 • Het vertalen van de doelstellingen van het netwerk naar een algemeen strategisch plan, alsook het faciliteren en ondersteunen van de implementatie en evaluatie van dit plan.
 • Het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van diverse specifieke beleidsplannen van het netwerk (HRM-beleid, communicatiebeleid, VTO-beleid,…).
 • Het inventariseren en verspreiden van relevante, wetenschappelijk onderbouwde expertise en methodieken.
 • Het monitoren van relevante registratie-parameters en de verwerking van deze data, i.f.v. rapportage en evaluatie.
 • Het instaan voor de financiële huishouding van het netwerk.
 • Het ondersteunen en/of faciliteren van diverse overlegmomenten zoals netwerkcomité, netwerkforum, werkgroepen, …
 • Gepast inspelen op nieuwe ontwikkelingen: innovatieve projecten, oproepen of uitbreidingsbeleid,…

Uw profiel

Persoonlijk competentieprofiel

 • Je beschikt over een netwerkgerichte basishouding: open, positief, verbindend en ondersteunend, integer, flexibel, dynamisch en transparant.
 • Je vertoont betrokkenheid op alle niveaus, bent een bruggenbouwer en bent zeer sterk in netwerking, organisatie en het initiëren en onderhouden van samenwerkingsrelaties. Je bent nieuwsgierig en leergierig.
 • Je werkt transparant en constructief samen vanuit gelijkwaardigheid, vertrouwen en respect, in een multidisciplinair en intersectoraal kader; je ziet en versterkt mogelijkheden en talenten.
 • Je werkt vanuit een duidelijke en gedeelde visie, en respecteert deadlines.
 • Je haalt voldoening uit een gevarieerd en wisselend takenpakket.
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken; je werkt empowerend en verbindend.
 • Je werkt proactief, planmatig en oplossingsgericht.
 • Je bent in staat tot zelfreflectie en durft zaken in vraag te stellen en signaleert/agendeert mogelijke knelpunten of drempels.
 • Je bent stressbestendig, vertoont aanpassingsvermogen en relativeringsvermogen.
 • Je kan gericht samenvatten en besluiten vanuit een gedragen analyse, je past gedeelde strategische inzichten toe.
 • Je kunt vlot en helder communiceren, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt aandacht voor evaluatie en innovatie.

 

Technisch competentieprofiel

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma in de menswetenschappen of gelijkgesteld door ervaring.
 • Je hebt een goede kennis van het intersectorale jeugdhulpverleningslandschap
 • Je hebt ervaring of interesse in beleidsmatig werken rond de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren
 • Je beschikt over rijbewijs B en bent bereid je in de provincie OostVlaanderen te verplaatsen
 • Je hebt een goede kennis van courante software toepassing (Microsoft Excel, Office, Outlook, …)

Wij bieden

 • Een uitdagende job waarin je actief meewerkt aan de ontwikkeling van een jong, dynamisch en ambitieus netwerk
 • Kans tot opleiding, vorming en persoonlijke ontwikkeling
 • Glijdende arbeidsuren volgens het principe van stam en glijtijden met uitzonderlijk avondwerk;
 • Contract onbepaalde duur volgens IFIC 17 voor gezondheidsinstellingen en –diensten.
 • Tewerkstelling van 0.80vte bij Psyche vzw
 • Standplaats: Oude Abdij, Drongen.

 

Psyche en RADAR gaan voluit voor gelijke kansen en beschouwen diversiteit als een meerwaarde.  Je kwaliteiten, competenties en motivatie zijn belangrijker dan je leeftijd, afkomst, geslacht, geaardheid of een eventuele beperking.   

Solliciteren?

Bijkomende info met betrekking tot deze vacature kan worden opgevraagd bij Toon Langeraert via toon.langeraert@psyche.be of via 0474/03.98.72.

 

Kandidaturen (motivatiebrief en cv) kunnen per mail verstuurd worden tegen uiterlijk maandag 05/09/2022.

 

Sollicitatiegesprekken gaan door in de week van 12/09/2022.

Ontdek de verschillende RADAR-programma’s

Ben je op zoek naar welke programma's RADAR heeft en wat ze doen? Dat vind je hier.