Sluit Logo Radar
Terug naar overzicht

Regiocoördinator Zuid-Oost-Vlaanderen (100% onbepaalde duur)

Partner-werkgever: CGG Zuid-Oost-Vlaanderen

Deel deze vacature

Jouw functie

RADAR is een netwerkorganisatie in Oost-Vlaanderen die zich inzet voor de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren. Met investeringen van de federale en Vlaamse overheid bundelen wij de krachten om kinderen en jongeren met psychische noden te helpen en dat doen we op twee manieren. (1) Meer dan 150 mobiele medewerkers begeleiden kinderen en jongeren op basis van de nood aan vroege, snelle of gedeelde ondersteuning. (2) Daarnaast zijn er ook teams aan de slag die professionals ondersteunen die met kinderen en jongeren werken.  

 

Alle medewerkers van de cluster gedeelde ondersteuning werken met een focus op één van de drie regio’s: Gent-Meetjesland, Waas en Dender, en Zuid-Oost-Vlaanderen. 

 

RADAR is op zoek naar een regiocoördinator voor de cluster gedeelde ondersteuning. Je leidt het team van mobiele medewerkers dat kinderen en jongeren met complexe psychische of psychiatrische noden begeleidt in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen. Dat team bestaat uit 1 kinder- en jeugdpsychiater, 9 medewerkers Care, 1 medewerker Casemanagement, 5 medewerkers proeftuin transitieleeftijd, 2 medewerkers die teams in de residentiële Jeugdhulp ondersteunen, samen 11,6 VTE. 

Jouw takenpakket bestaat uit drie grote delen.  

 

 1. Coördinatie-luik 

 • Je bewaakt mee de flow van alle aanmeldingen in Zuid-Oost-Vlaanderen van opstart tot afronding. Je bewaakt en garandeert daarbij de kwaliteit van hulpverlening en de continuïteit in de dienstverlening. 

 • Je leidt het wekelijkse teamoverleg waar de casusbesprekingen plaatsvinden. Je bereidt dit voor en zorgt voor de opvolging. 

 • Je houdt mee overzicht op de aanmeldingen, de toewijs en de afronding van casussen in jouw regio.  

 • Je bent het aanspreekpunt voor praktische en inhoudelijke vragen van de teamleden, de clustercoördinator en de netwerkcoördinatie.  

 

 1. HR-luik 

 • Je begeleidt en coacht medewerkers in de dagelijkse werking. 

 • Je kan meehelpen prioriteiten bepalen in de veelheid aan taken en bewaakt mee de werkbaarheid. 

 • Je stemt af met partner-werkgevers over individuele medewerkers (o.a. aanspreekpunt verlof, ziekte, afwezigheid, vormingsaanvragen, andere praktische aspecten) 

 • Je detecteert vormingsbehoeften en vertaalt die samen met de clustercoördinator in een vormingsplan.  

 • Je zet in op teamfunctioneren en hebt oog voor het welbevinden van de medewerkers. Je voert daartoe coachings- en ontwikkelingsgesprekken. 

 • Je begeleidt team- en veranderingsprocessen: je bouwt aan de samenhang in een nieuw-samengesteld team (Care, Casemanagement, Ondersteuningsteam, Proeftuin) 

 • Je werft nieuwe medewerkers aan in afstemming met clustercoördinator, partner-werkgevers en netwerkcoördinatie.  

 

 1. Beleidsluik  

 • Je ontwikkelt en implementeert mee de cluster gedeelde ondersteuning , die pas sinds september 2023 operationeel is. Je reflecteert samen met de procesgroep en de stuurgroepen over de werking en stuurt bij waar nodig.  

 • Je creëert lokale verbinding en bouwt in Zuid-Oost-Vlaanderen een netwerk op met partners eerstelijnszones in de regio, met 1G1P, met partners jeugdhulp (o.a. Amon vzw en Ruyskensveld en Pleegzorg. 

 • Je neemt de ontwikkeling van een deelwerking onder je hoede, bv. Care, Proeftuin transitieleeftijd of Ondersteuning in de residentiële jeugdhulp.  

 • Je neemt deel aan de tweemaandelijkse coördinatiecel van RADAR samen met de 10 andere teamcoördinatoren en de netwerkcoördinatie van RADAR. 

 • Je neemt deel aan RADAR-brede werkgroepen, bijvoorbeeld de werkgroep vorming, veiligheidsbeleid enz.  

 

Overleg en samenwerking 

 • Voor de coördinatie van het regioteam werk je nauw samen met de netwerkpsychiater van de regio Zuid-Oost-Vlaanderen. 

 • Je werkt ook intensief samen met de clustercoördinator en de twee andere regiocoördinatoren (Waas en Dender, en Gent-Eeklo-Deinze). 

 • Je stemt ook vaak af met de directie van de werkgevers van de medewerkers van jouw team, zijnde CGG Zuid-Oost-Vlaanderen, Car Ter Eecken, Karus, P.C. Gent-Sleidinge, P.C. Dr. Guislain, CAW Oost-Vlaanderen en Voluit vzw.  

 

Jouw profiel

 • Je bent een people manager die ervan houdt om dagelijks operationeel een team te leiden. 

 • Je hebt ervaring in leidinggeven en werken met teams en teamprocessen. Het is een meerwaarde als je een kaderopleiding gevolgd hebt. 

 • Je bent vertrouwd met geestelijke gezondheidszorg, en hebt bij voorkeur klinische ervaring met kinderen en jongeren met complexe psychische noden. 

 • Je hebt affiniteit met verandermanagement. Je kan pijnpunten in een werking detecteren en er constructief mee aan de slag gaan.  

 • Je kan een goed, verbindend werkklimaat creëren in een team dat geen gezamenlijke werkplek heeft. 

 • Je kan goed overzicht behouden, gaat planmatig tewerk, houdt van organiseren, plannen en prioriteren. 

 • Je bent communicatief sterk. Je kan vergaderingen leiden, knopen doorhakken, complexe materie op een volledige maar toegankelijke manier terugkoppelen. 

 • Je bent goed bereikbaar en flexibel.  

 • Je bent netwerkgericht. Je kan samenwerkingen met partners opbouwen. Telkens opnieuw afstemmen met alle betrokken partijen schrikt je niet af.  

 • Je rendeert goed in een snel veranderende context en bent stressbestendig. 

 • Je beschikt over een rijbewijs B en een wagen en bent bereid je te verplaatsen in de hele provincie Oost-Vlaanderen. Je vindt het niet erg om veel op de baan te zijn.  

Ons aanbod

 • Een uitdagende job waarin je actief meewerkt aan de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren in Oost-Vlaanderen. 

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur met verloning volgens IFIC-categorie 17. 

 • Onmiddellijke indiensttreding voor onbepaalde duur bij CGG Zuid-Oost-Vlaanderen. Je wordt van daaruit “gedetacheerd” naar RADAR. 

Interesse in deze job?

 • Kandidaturen - motivatiebrief en cv - stuur je naar solliciteer@radar.be, uiterlijk op zondag 14 juli 2024. We behandelen alle kandidaturen met de nodige discretie. 

 • De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 22 juli 2024.  

 • Voor bijkomende info over deze vacature kan je terecht bij 

Ontdek de verschillende RADAR-programma’s

Ben je op zoek naar welke programma's RADAR heeft en wat ze doen? Dat vind je hier.