Sluit Logo Radar
Terug naar overzicht
Vacature PDF
Deel deze vacature

Uw functie

Context

 

In het kader van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid en het protocolakkoord betreffende de versterking van de psychologische zorg in de eerste lijn zoeken de Oost-Vlaamse netwerken geestelijke gezondheid (RADAR, Het PAKT en GG ADS) een projectmedewerker.

 

Deze projectmedewerker zal, samen met het team lokale coördinatoren en de netwerkcoördinatie van de netwerken geestelijke gezondheid het implementatieproces van de conventie ‘psychologische functies in de eerste lijn’ faciliteren, in een co-creatie met de drie netwerken geestelijke gezondheid en de Oost-Vlaamse eerstelijnsactoren.

 

Opdracht

 

De projectmedewerker werkt ondersteunend en verbindend samen met de netwerkcoördinatie in de drie Oost-Vlaamse netwerken geestelijke gezondheid, de collega-projectmedewerker en de lokale coördinatoren. Hij/zij is verantwoordelijk voor:

 • Het voorbereiden, ondersteunen en opvolgen van de provinciale afstemming in kader van de verdere uitrol van het groepsaanbod binnen de conventie met als doelen:
  • vraaggestuurd, planmatig en themagericht organiseren van toekomstig groepsaanbod
  • identificeren en realiseren van goede praktijken en protocollen - evidence based practice en/of practice based evidence – inzake groepsaanbod voor de doelgroep licht tot matig ernstige psychische problemen
  • opzetten van vorming en faciliteren van uitwisseling van ervaringen en competenties rond groepsaanbod
  • realiseren en monitoren van een evenwichtige verdeling van de middelen en geografische en inhoudelijke diversiteit
 • Het ondersteunen in het opstellen van een afgestemde rapportage in kader van het groepsaanbod binnen de conventie

 

De projectmedewerker ondersteunt de lokale coördinatoren bij:

 • Het implementeren en bewaken van de provinciale visie i.k.v. de implementatie van het groepsaanbod binnen de conventie
 • Het installeren en bewaken van uniformiteit tussen de lokale samenwerkingsverbanden, waar wenselijk/ mogelijk, in kader van het groepsaanbod binnen de conventie
 • Het opstellen, implementeren en opvolgen van een visie/jaarplan inzake vorming, intervisie en supervisie.
 • Het voorbereiden en verspreiden van regio-overstijgende communicatie, voornamelijk in kader van vorming, intervisie en groepsaanbod.
 • Het gezamenlijk implementeren en opvolgen van een kwaliteitscultuur in kader van intervisie, vorming en groepsaanbod.

 

De projectmedewerker fungeert vanuit een netwerkgerichte houding als aanspreekpunt voor praktische en inhoudelijke regio-overstijgende vragen. Hij/zij werkt in synergie met de lokale coördinatoren en de netwerkcoördinatie van de drie netwerken geestelijke gezondheid, neemt een neutrale en integere positie in ten aanzien van partners en behartigt de belangen van de hervormingen binnen geestelijke gezondheidzorg.

Uw profiel

 • Technische vaardigheden:
  • Je bent analytisch ingesteld en bewaart het overzicht over het provinciale implementatieproces
  • Je kan procesmatig denken en bestaande processen optimaliseren
  • Je werkt gestructureerd en planmatig jouw taken af
  • Je hebt ervaring/affiniteit met de thema’s intervisie, vorming en/of groepsaanbod
  • Je bent ondernemend, dynamisch, creatief en oplossingsgericht
  • Je kan collega’s en/of partners achter een gezamenlijke visie scharen.
 • Sociale en communicatieve vaardigheden:
  • Je hanteert een open communicatiestijl
  • Je kan vlot de meest relevante informatie filteren
  • Je werkt verbindend en stimuleert samenwerking en uitwisseling
  • Je kan schriftelijk en mondeling duidelijk communiceren
 • Kennis:
  • Kennis hebben van het institutionele landschap (verdeling van bevoegdheden op federaal/gewestelijk en gemeenschapsniveau) en de werking van de eerstelijnszones
  • Je werkt zeer vlot met gangbare ICT-toepassingen (word, excel, sharepoint,…)
 • Algemeen:
  • Je signaleert provinciale drempels of knelpunten en formuleert hiervoor gepaste antwoorden.
  • Je draagt integriteit en confidentialiteit hoog in het vaandel. Je bent discreet en hebt een neutrale houding ten opzichte van alle partners van het netwerk.
  • Je bent mobiel en blijft in voortdurend contact met de lokale coördinatoren en de leden van de provinciale stuurgroep. Je beschikt aldus ook over een rijbewijs en wagen voor dienstverplaatsingen.

Wij bieden

 • Je komt terecht in een jong en gemotiveerd nieuw samengesteld team
 • Onmiddellijke indiensttreding in een halftijds contract tot min. eind 2023 (met kans op verlenging)
 • Verloning overeenkomstig met IFIC 17
 • Werkgever: CGG De Drie Stromen – Standplaats: Oude Abdij te Drongen

Solliciteren?

Ontdek de verschillende RADAR-programma’s

Ben je op zoek naar welke programma's RADAR heeft en wat ze doen? Dat vind je hier.