Sluit Logo Radar
Terug naar overzicht
Deel deze vacature

Uw functie

 

Het IZNW West-Oost-Vlaanderen is één van de drie intersectorale netwerken in Vlaanderen dat erkend is voor de begeleiding van jongeren/jongvolwassenen met complexe hulpvragen en een handicap. Het netwerk West-Oost-Vlaanderen is een samenwerkingsverband van een twintigtal partners uit de sectoren Opgroeien, VAPH en GGZ en begeleidt 9 jongeren en hun context. De partnerorganisaties van het netwerk zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het uittekenen en opvolgen van de trajecten die ze begeleiden. In- en uitstroom van jongeren verloopt op aangeven van de jeugdhulpregie. Jongeren kunnen in het netwerk maximaal gedurende 7 jaar worden begeleid en maximaal tot hun 25ste levensjaar. Het netwerk beoogt - naast het begeleiden van de jongeren en hun netwerk - het intersectoraal samenwerken als uitgangspunt te nemen en hieromtrent een lerend netwerk te zijn.

 

Als netwerk/zorgcoördinator (NZC) ben je een spilfiguur van het intersectoraal zorgnetwerk. Je werkt cliënt- en netwerkversterkend en zorgt voor een goed verloop van de samenwerking tussen de verschillende actoren en sectoren. Je vormt de brug tussen enerzijds de stuurgroep en de partnerorganisaties en anderzijds de professioneel betrokkenen in de trajecten van de jongeren die we concreet begeleiden.

 

Taken

• Je staat vanaf de aanmelding van kinderen/jongeren in voor het organiseren van contacten in functie van het opstarten van een zorgplan op maat.

• Je vormt in ieder dossier een duo met een casemanager die het directe aanspreekpunt is voor de jongere, zijn omgeving en elke actor die bij de begeleiding is betrokken.

• Samen met de casemanager ondersteun je de professioneel betrokkenen bij het uittekenen van de zorgplannen en faciliteer je het vormen van een professioneel netwerk voor iedere casus.

• Je houdt het overzicht van alle lopende trajecten en de budgetbesteding van het globale intersectoraal zorgnetwerk.

• Je rapporteert aan de kernstuurgroep over de lopende trajecten.

• Je bereidt samen met de voorzitter de vergaderingen van de kernstuurgroep van het netwerk voor en zorgt voor de goede organisatie, verslaggeving en opvolging ervan.

• Je bent bevoegd voor de inhoudelijke opvolging van en rapportering omtrent het netwerk en werkt samen met de penhouder aan de administratief/financiële opvolging.

• Je neemt initiatief tot casusintervisies en organiseert casusoverstijgende leermomenten in het netwerk.

• Je bent één van de gezichten die het netwerk naar de buitenwereld representeert en bekend maakt.

Uw profiel

• Je hebt een diploma in een menswetenschappelijke richting (bachelor of master) of gelijkwaardig door ervaring. Je hebt minstens 5 jaar werkervaring in een van de sectoren (Opgroeien, VAPH of GGZ).

• Je bent gedreven tot multidisciplinair en intersectoraal samenwerken op basis van respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen in de expertise van partners.

• Je hebt affiniteit met het klinische werk.

 

Belangrijke competenties

• Je bent een dynamische persoonlijkheid, die in overleg gaat en samenwerkt met anderen, maar ook zelfstandig kan functioneren.

• Je kan verbindend leiderschap neerzetten, alsook sturend optreden en doorspreken en situaties deblokkeren waar nodig.

• Je kan teams ondersteunen en begeleiden in het realiseren van creatieve oplossingen.

• Je hebt een kritische geest en je kan diplomatisch onderhandelen.

• Je bent vergadertechnisch vlot en beschikt over goede digitale basisvaardigheden (Office, Word, Excel,..).

Wij bieden

• Contract 19/38, onbepaalde duur.

• Verloning barema IFIC 16.

• Het werkgeverschap wordt in principe opgenomen door de penhouder van het netwerk, OC Sint-Idesbald.

• De locatie van tewerkstelling – in functie van woon-werkverkeer - wordt gekoppeld aan een partner van het netwerk.

• Je werkt flexibel in functie van de doelstellingen en resultaten van het netwerk.

• Je beschikt over een wagen en bent bereid je te verplaatsen over de regio West- en Oost-Vlaanderen.

• Indiensttreding van zodra mogelijk

Solliciteren?

Voor meer informatie kun je terecht bij Peter Noteboom (peter.noteboom@dvcdetriangel.be) of op 0474/890654

 

Interesse?

Bezorg dan uiterlijk tegen 06/10/2022 jouw motivatie en CV via email aan pascal.vanparys@sint-idesbald.broedersvanliefde.be

 

Ontdek de verschillende RADAR-programma’s

Ben je op zoek naar welke programma's RADAR heeft en wat ze doen? Dat vind je hier.