Sluit Logo Radar

Het ADHD-aanbod in Oost-Vlaanderen

Welkom op het overzicht van het Oost-Vlaamse aanbod rond ADHD. Dit overzicht is verbonden aan de website van het ADHD-traject. Hier wordt een overzicht aangeboden van welke hulpverlening rond ADHD er in de provincie aanwezig is.


Het overzicht is opgesplitst in verschillende fasen (van vermoeden van ADHD tot behandeling van ADHD) en bevat voornamelijk verwijzingen naar gesubsidieerde vormen van hulpverlening. In de privé-hulpverlening zijn er echter ook diverse vormen van hulpverlening aan kinderen en jongeren beschikbaar. De meeste hiervan kan je hier of hier terugvinden. Bij beide links bestaat de mogelijkheid je te focussen op psychologen die expertise hebben in bijvoorbeeld ADHD, diagnostiek of opvoedingsondersteuning. Hiernaast kan je ook je huisarts of een andere hulpverlener betrekken bij je zoektocht naar gepaste hulp. Zij kunnen hiervoor een beroep doen op het Netwerkpunt van RADAR, dat hulpverleners ondersteunt in de zoektocht naar gepaste hulp bij problemen met de geestelijke gezondheid van een kind of jongere.

Ben je gewoon op zoek naar meer algemene informatie over ADHD? Dan zijn volgende websites zeker het bezoeken waard:

 • ADHDtraject : Een project van de Federale Overheid uit 20162018 waar uitgelegd wordt hoe het traject van een kind met ADHD er, van vermoeden van ADHD tot behandeling van ADHD, moet uitzien. Gebaseerd op de laatste wetenschappelijke richtlijnen.
 • ZitStil: Centrum ZitStil focust zich al 35 jaar op ADHD. Op hun website vindt je niet enkel veel informatie over ADHD, maar kom je ook meer te weten over hun aanbod voor zowel ouders (opvoedingsondersteuning, workshops,…) als professionelen (vorming).
 • Gezondheid.be : Een gekende website die allerlei informatie rond ADHD bevat.

1. Er is een vermoeden van ADHD – ongerustheid

Veel kinderen en jongeren vertonen wel eens onaandachtig of druk gedrag. Er moet pas aan ADHD gedacht worden wanneer dit voldoende ernstig is. Wanneer er een sterk vermoeden van ADHD is, is het belangrijk om de juiste hulpverleners te betrekken. Eén van de belangrijkste partners hierbij zijn uiteraard de school en het CLB. Als er een vermoeden van ADHD is, maar dit nog niet besproken is met de school of het CLB is het belangrijk hen eerst te contacteren. Als je niet goed weet welk CLB bij de school betrokken is kan je dit hier opzoeken. Hiernaast is het ook belangrijk om je huisarts te betrekken bij je vermoeden. Hij kan, net als het CLB, samen met de ouders en andere betrokkenen bepaalde screeningslijsten overlopen om zo na te gaan welke stappen er nu best genomen worden.
 

Naast die stappen die je kan nemen rond een vermoeden van ADHD kan je ook terecht bij enkele meer algemene hulpverleningsvormen. Zo is het bij een vermoeden van ADHD bijvoorbeeld zeker zinvol om op zoek te gaan naar een algemeen oudertrainingsprogramma dat je verder kan ondersteunen. Deze worden doorgaans aangeboden bij oa. de Huizen Van Het Kind, de Opvoedingswinkels, de CKG’s (Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning) en diverse privé-initiatieven.
Meer info over opvoedingsondersteuning, wat het inhoudt en wat het doel ervan is vind je hier. Het aanbod van de CKG’s, Huizen Van Het Kind en de opvoedingswinkels is doorgaans gratis.

 

In deze fase is het zeker ook interessant om een kijkje te nemen op de website van ZitStil. In Oost-Vlaanderen bieden ze diverse initiatieven aan, van info-avonden rond ADHD tot workshops en psycho-educatie voor jongeren en volwassenen.
Hun aanbod vind je hier terug.

 

Als je liever nog geen ondersteuning wil, maar gewoon op zoek bent naar een luisterend oor dat je verder advies kan geven kan je altijd contact opnemen met de opvoedingslijn op 078 15 00 10. Dit gesprek is anoniem en vertrouwelijk en je kan je vraag ook via mail stellen. Je kan hiernaast ook voor meer specifiek advies rond ADHD contact opnemen met de ADHD-consultatielijn op 070 222 135 (donderdag van 9.15u. tot 12.15u. € 0,3 per minuut).

2. Diagnose ADHD

Wanneer blijkt dat het vermoeden van ADHD terecht is, wordt er gezocht naar een plaats waar een mogelijke diagnose ADHD gesteld kan worden. De hulpverleners die je geholpen hebben bij het vermoeden van ADHD zullen doorgaans een goed beeld hebben over bij wie je hiervoor terecht kan. Deze stap wordt bij voorkeur genomen in overleg met het betrokken CLB. Zij zullen voor een diagnose doorgaans doorverwijzen naar:

 • Een CAR (Centrum Ambulante Revalidatie). De OostVlaamse Centra Ambulante Revalidatie en hun contactgegevens vind je hier terug.
 • Het COS (Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen) in het UZ Gent, dat zich specialiseert in jonge kinderen. (peuters en kleuters)
 • Een zelfstandige, multidisciplinaire praktijk van privépsychologen met een kinderpsychiater. De meeste hiervan kan je hier of hier terugvinden. Je kan er filteren op o.a. “ADHD” en “Diagnostiek”. We raden aan om bij deze zoektocht steeds het CLB te betrekken gezien niet elke privépraktijk van psychologen een diagnose ADHD kan stellen. De CLB’s hebben doorgaans een goede kennis van welke lokale privé-praktijken dit wel doen. Aarzel ook niet om je uitgebreid te informeren hoe het diagnostische proces eruit zal zien, gezien dit per praktijk kan verschillen.
 • Een CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, stellen een mogelijke diagnose indien het kind er al in begeleiding is wegens psychische problemen). Een CGG in je buurt vind je hier

Een goede diagnose bestaat uit een uitgebreid multidisciplinair onderzoek, dat bestaat uit verschillende onderdelen. Hoe een goede diagnose van ADHD eruit hoort te zien vind je hier terug.

3. Behandeling

De behandeling van ADHD bestaat uit 3 belangrijke elementen:

 • Psychoeducatie: Dit is eigenlijk een vorm van voorlichting over ADHD. Psycho-educatie is een belangrijk element van een goede behandeling voor alle mogelijke betrokkenen (kind, ouder, leerkracht,…). Men staat hierbij stil bij wat de oorzaken, gevolgen, mogelijke verwachtingen, behandelopties,… bij ADHD zijn. Meer info over wat dit precies is en waarom dit zo belangrijk is vind je hier terug. Meestal wordt dit verzorgd door het centrum dat de diagnose gesteld heeft. Hiernaast kan u hiervoor zeker ook terecht bij het CLB, ZitStil (infoavonden en groepsgesprekken), op de website van het ADHDtraject en zit dit ook verwerkt in diverse oudertrainingen.
 • Medicatie: Medicatie wordt doorgaans voorgeschreven op opgevolgd door de gespecialiseerde arts die de diagnose stelde. De huisarts kan hierna mee opvolgen, maar het blijft belangrijk dat de gespecialiseerde arts betrokken blijft. Meer informatie over medicatie en wat al dan niet aangewezen is vind je hier terug. Medicatie wordt sowieso pas aanbevolen vanaf 6 jaar.
 • Gedragsinterventie en/of andere nietmedicamenteuze behandelingen op 3 verschillende niveaus: (meer informatie vind je hier terug)
  • Het kind: op het niveau van het kind bestaan er diverse niet-medicamenteuze vormen van behandeling zoals cognitieve gedragstherapie, (sociale) vaardigheidstrainingen,… Deze worden doorgaans aangeboden door de organisatie waar de diagnose werd gesteld.
  • CLB/School: eens de diagnose ADHD gesteld is, is het belangrijk om samen met de school en het CLB te bekijken welke aanpassingen er op school kunnen gemaakt worden voor het kind.  Hiernaast bestaan er ook trainingen voor leerkrachten, die oa. door ZitStil aangeboden worden. Meer info en tips over mogelijke aanpassingen op school en in de klas vindt u hier.
  • Ouders: Er bestaan verschillende oudertrainingen waarvan wetenschappelijk bewezen is dat ze een meerwaarde bieden in de opvoeding van een kind met ADHD (meer info hier). Sommigen hiervan zijn specifiek op de ouders van een kind met ADHD gericht, maar ook diverse meer algemene oudertrainingen zijn enorm zinvol zijn voor de ouders van een kind met ADHD:
   • Oudertrainingsprogramma’s bij oa. de Huizen Van Het Kind, de Opvoedingswinkels van Kind en Gezin, de CKG’s (Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning) en diverse privé-initiatieven.
   • STOP 4-7 is een training van 10 dagen voor kinderen van 4 tot 7 jaar die zich richt op het kind, de ouder én de leerkracht. Er worden diverse trainingen georganiseerd in Oost-Vlaanderen. Meer info vind je hier.
   • Triple P (“Positive Parenting Program”) is een methodiek die in diverse CKG’s gebruikt wordt. Meer info over het aanbod hierrond in Oost-Vlaanderen kan je hier vinden.
   • ‘Kids’ Skills’ is een simpele en speelse methode voor kinderen om hun problemen te overwinnen. Uitgangspunt van deze praktisch aanpak is, dat bijna elk probleem kan worden gezien als een vaardigheid die geleerd of nog verbeterd kan worden. Het versterkt motivatie, zelfvertrouwen en verbetert leerprestaties van kinderen aanzienlijk.http://www.kidsskills.org/coaches/
  • Workshops van ZitStil
  • Privé-psychologen

 

Meer uitleg over deze 3 basiselementen van de behandeling van ADHD vindt u oa. hier

 

Heb je nog vragen of suggesties over deze pagina? Neem dan gerust contact op via thomas.deveirman@overlegplatformgg.be

Ontdek de verschillende RADAR-programma’s

Ben je op zoek naar welke programma's RADAR heeft en wat ze doen? Dat vind je hier.