Sluit Logo Radar

Eerstelijnspsychologen - Informatie voor artsen/verwijzers

Welke artsen kunnen de sessies voorschrijven?

Voor patiënten jonger dan 18 jaar kunnen de sessies voorgeschreven worden door een huisarts, een kinderarts, een kinderpsychiater, een CLB-arts of een arts van Kind en Gezin.
Voor patiënten van 18 jaar en ouder kunnen de sessies voorgeschreven worden door een huisarts, een psychiater of (voor patiënten van 65 jaar en ouder) door een geriater.

 

Welke patiënten komen in aanmerking voor de sessies?

Patiënten die jonger zijn dan 18 jaar moeten lijden aan een psychisch probleem van één van de volgende types dat mild/matig is waardoor het voldoende verholpen kan worden middels een beperkt aantal sessies eerstelijns psychologische zorg:

  • angstproblemen;
  • depressieve problemen;
  • externaliserende problemen (zoals gedragsproblemen of opstandige problemen);
  • sociale problemen (zoals teruggetrokkenheid of interpersoonlijke problemen).

De patiënten moeten verwezen zijn door middel van een verwijsvoorschrift van een arts die de sessies kan voorschrijven. Het  verwijsvoorschrift moet volledig door u ingevuld, ondertekend en gedateerd zijn.


Op hoeveel sessies heeft uw patiënt recht?

Per patiënt en per jaar zijn er maximum 8 sessies vergoedbaar. Per reeks van maximum 4 sessies heeft uw patiënt een nieuw verwijsvoorschrift van u nodig. Een reeks bij een bepaalde klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog bestaat uit 4 sessies, maar eindigt eerder als de patiënt, na een nieuw verwijsvoorschrift, een reeks start bij een andere klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog, of als er meer dan 3 maanden verlopen is sinds de laatste sessie.

 

Kost voor de patiënt

Het remgeld (ongeïndexeerd) bedraagt per sessie 11€ (zonder voorkeurregeling) of 4€ (met voorkeurregeling). Omdat de klinisch psycholoog/orthopedagoog momenteel nog niet zelf het verzekeringsstatuut van de patiënt kan raadplegen, verzoeken we u om dit te vermelden op de daarvoor voorziene plaats op het verwijsvoorschrift.


Wat mag u als verwijzende arts of GMD-houdende arts verwachten?

Binnen de grenzen van de deontologische code, brengt de behandelende klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog aan u verslag uit of is hij beschikbaar voor overleg over de patiënt.

 

Eerstelijnspsychologische Zorg Federaal/RADAR en 1Gezin1Plan

Het eerstelijnspsychologisch aanbod binnen de projecten ELP Federaal (RADAR) en de projecten 1Gezin1Plan hebben inhoudelijk dezelfde finaliteiten en hanteren dezelfde kaders van waaruit men met kind/jongere (en context) aan de slag gaat. De verschillen tussen beiden situeren zich bijgevolg vooral op organisatorisch niveau. Onderstaande flyer voor verwijzers hoopt een hulpmiddel te zijn om een keuze te maken tussen de eerstelijnspsychologen.

Folder Huisartsen Verwijsvoorschrift Zorgcommunicatie voor ELP-zorg Flyer voor verwijzers